ORGANIZÁCIE , INŠTITUCIONÁLNY ROZVOJ

  ORGANIZÁCIA, LÍDERSTVO A ROZVOJ PODNIKU UDRŽAŤ, RÁSŤ, USILOVAŤ, AŠPIROVAŤ Rozšírenie vzájomného porozumenia a zavedenie či urýchlenie pozitívnych zmien, rozhodovacie procesy, a...

Read More

VZDELÁVANIE DETÍ A DOSPELÝCH

VZDELÁVANIE A UČENIE INŠPIROVAŤ, TVORIŤ, VZDELÁVAŤ Profesionálny kurz metodickej empatie. Krátke kurzy zamerané na jednotlivé techniky a problémy, ako je riešenie konfliktov a...

Read More

ALTERNATÍVNA MEDICÍNA

PARTICIPATÍVNA / HOLISTICKÁ / CELOSTNÁ / INTEGRATÍVNA MEDICÍNA LIEČENIE, TRANSFORMÁCIA, POSILNENIE PONÚKANÉ WORKSHOPY / SEMINÁRE Terapia a integratívna medicína Ponúkame...

Read More

OSOBNÝ ROZVOJ

OSOBNÝ A DUCHOVNÝ UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ROZVINÚŤ POTENCIÁL, RAST, TRANSFORMÁCIA Kurzy, procesy a semináre pre profesionálnu udržateľnosti, odolnosť, seba-starostlivosť, osobný rozvoj a transformáciu, duchovný...

Read More


METODICKÁ EMPATIA

UČILI NÁS HOVORIŤ. POČÚVAŤ SA MUSÍME NAUČIŤ SAMI

S

PSYCHOFONETIKOU

LEN TOĽKO, KOĽKO POZNÁŠ SEBA, MÔŽEŠ POZNAŤ SVET

NA ZÁKLADE

PSYCHOLÓGIE SLOBODY

 NIČ ĽUDSKÉ MI NIE JE CUDZIE“Empatiu sa môžeme naučiť. Nerodíme sa s ňou. Nerozvinie sa iba plynutím času.

Je na to metóda:

METODICKÁ EMPATIA

Empatia voči iným vyžaduje empatiu voči sebe.

A to vyžaduje perspektívu.

Je na to metóda:

PSYCHOFONETIKA

Sebapoznanie vyžaduje hlboké pochopenie ľudskej duše.

pre

Osobný rozvoj <> Poradenstvo <> Koučing <> Konzultácie <> Psychoterapiu <> Psychosomatickú terapiu <> Vedomé vzťahy <> Profesionálny rozvoj