ORGANIZÁCIE , INŠTITUCIONÁLNY ROZVOJ

UDRŽAŤ, RÁSŤ, USILOVAŤ, AŠPIROVAŤ   Rozšírenie vzájomného porozumenia a zavedenie či urýchlenie pozitívnych zmien, rozhodovacie procesy, pracovná dynamika na pracovisku. HUMANIZÁCIA...

Read More

VZDELÁVANIE DETÍ A DOSPELÝCH

INŠPIROVAŤ, TVORIŤ, VZDELÁVAŤ Profesionálny kurz metodickej empatie. Krátke kurzy zamerané na jednotlivé techniky a problémy, ako je riešenie konfliktov a zvládanie...

Read More

CELOSTNÁ MEDICÍNA

LIEČENIE,  TRANSFORMÁCIA,  POSILNENIE   Intervencia pri psychosomatických ťažkostiach,prekonávanie závislostí, riešení tráum z detstva, a liečbu bolesti. Pomáhame zvládať stres a úzkosť,...

Read More

OSOBNÝ ROZVOJ

ROZVINÚŤ POTENCIÁL, RAST, TRANSFORMÁCIA Odolnosť, seba-starostlivosť, osobný rozvoj a transformácia, sebavyjadrenie, profesionálna udržateľnosť, "Ak sa vieš rozvíjať sám, môžeš podporovať rozvoj...

Read More


METODICKÁ EMPATIA

UČILI NÁS HOVORIŤ. POČÚVAŤ SA MUSÍME NAUČIŤ SAMI

S

PSYCHOFONETIKOU

LEN TOĽKO, KOĽKO POZNÁŠ SEBA, MÔŽEŠ POZNAŤ SVET

NA ZÁKLADE

PSYCHOLÓGIE SLOBODY

 NIČ ĽUDSKÉ MI NIE JE CUDZIE“Empatiu sa môžeme naučiť. Nerodíme sa s ňou. Nerozvinie sa iba plynutím času.

Je na to metóda:

METODICKÁ EMPATIA

Empatia voči iným vyžaduje empatiu voči sebe.

A to vyžaduje perspektívu.

Je na to metóda:

PSYCHOFONETIKA

Sebapoznanie vyžaduje hlboké pochopenie ľudskej duše.

pre

Osobný rozvoj <> Poradenstvo <> Koučing <> Konzultácie <> Psychoterapiu <> Psychosomatickú terapiu <> Vedomé vzťahy <> Profesionálny rozvoj