28.7.2018 Transformácia temnej stránky duše – BA

Povahou nášho osobného rozvoja nie byť len dobrí. Nie je to o odrezaní sa od niečoho. Nie je to o odmietaní nášho tieňa. Nie je to predstieraná tvrdo vydobitá pozitivita. Povahou možného rastu je zahrnutie. Je to schopnosť poznania všetkého čo je. Nášho svetla a tieňa. Plus a mínus. Len to čo vlastním, môže byť zdrojom mojej sily. A to nie je možné vyhýbaním sa niektorým našim aspektom. Len to čo je celistvé je skutočne schopné plného prejavenia svojho potenciálu.

 

Poznáme 4 základné prístupy k temnej stránke ľudskej duše:

1) psyché neexistuje,

2) psyché existuje, ale nemá žiadnu temnú stránku,

3) psyché existuje, má temnú stránku, a tá je všetkým čo je,

4) psyché existuje, má aj temnú stránku, má a svoju svetlú stránku a tá temná časť duše je vo svojom potenciály surový transformačný materiál, ktorý môže poslúžiť zvýšeniu osobného svetla skutočným, uzemneným spôsobom. Práve toto psychofonetika dokáže.

Tento seminár vám predstaví psychofonetiku ako jeden z nástrojov, ktorý vám môže umožniť získať zručnosti sebauvedomenia, pochopenia a vytvorenia hlbšej perspektívy voči vlastnej skúsenosti práve, keď je to potrebné.

 

Psychofonetika je metódou osobného rozvoja, psychoterapie a liečenia na základe empatickej sily imaginácie, inšpirácie a intuície.

Workshop vedie:

YEHUDA TAGAR – zakladateľ Psychofonetiky, kouč, psychoterapeut. Vedie Školu empatie v Bernolákove, kde učí použitie psychofonetiky pre osobný rozvoj aj pre terapeutickú prax.

Workshop je v anglickom jazyku s tlmočením, znalosť angličtiny NIE JE potrebná.

*******************************************************************

TRANSFORMING THE DARK SIDE OF PSYCHE

With Yehuda Tagar

The nature of our personal development is not about being only good.. It is not detachment. It is not dismissing our shadow.  It is not feigned positivity. The nature of possible growth is inclusivity. It is our ability to gain knowledge of all that is. Our light and shadow. Plus and minus. Only that what I own, can become the source of my power.  Not through self-avoidance. Only that what is whole is truly able to manifest it´s full potential.”

There are four basic approaches to the dark side of the human soul:

1) psyche does not exists;

2) it exist but is has no dark side;

3) it exists, it has a dark side, and that side is all that exists;

4) psyche exists, its dark side exists, its light side also exists, and the dark side of the soul is the raw transformational material for enhancing the personal light in a real, grounded way. That is what Psychophonetics does.

This lecture is introducing psychophonetics as one tool that can help us to gain skills of self-awareness, understanding and ability to create a broader perspective towards our own experience there where it is needed.

Psychophonetics is a method of personal development, psychotherapy and healing based on power  of empathy through imagination, inspiration and intuition.

*******************************************************************

Miesto / Location: Open Mind, Mickiewiczova 2248/2, Bratislava
Kedy /Time:  Sobota 28.Júla, 18:00 – 21:00
Cena / Fee: 20
Eur

 

KAPACITA JE OBMEDZENÁ, PRIHLÁSTE SA PROSÍM TU / PLEASE, REGISTER HERE: