KALENDÁR

AKTIVITY A TERMÍNY

 

13.09.2017 BA – PRAHY OSOBNEJ INICIÁCIE
17.-18.09.2017 BA – SPIRITUÁLNA PSYCHOLÓGIA
22.09.2017 BA – SEDEM BLOKOV VÔLE #2

 

ARCHÍV:

VEDOMÉ RODIČOVSTVO #2 PUBERTA
VEDOMÉ RODIČOVSTVO #1 DETSTVO
OD ZÁVISLOSTI K SKUTOČNÝM POTREBÁM
ZVLÁDANIE REAKCIÍ VOČI DIEŤAŤU
VÝVIN DIEŤAŤA AŽ K DOSPELOSTI
POVOLANIE AKO SPIRITUÁLNE HĽADANIE
REAKCIE – VYSLOBODENIE Z VNÚTORNÉHO VEDENIA
SPREVÁDZANIE POČAS PUBERTY A ADOLESCENICE
ZVLÁDANIE REAKCIÍ VOČI DIEŤAŤU
SEDEM BLOKOV VÔLE

Zdravé hranice
Iniciácia do mužstva pre mužov i ženy
Liečivá sila zvukov
Transformačné modelovanie s Yehudom Tagarom
Intenzívny seminár k otvoreniu nového ročníka školy empatie Autorita a Sloboda
Oslobodenie z vnútorného väzenia

Kríza ako príležitosť
Informačný večer k otvoreniu nového ročníka Školy empatie
Kruh empatie
Sexualita a intimita
Empatia rodiča ako okno do duše dieťaťa
Obrazy duše
Rodičovské pochybnosti
Úrovne vedomia
Osobné výzvy ako príležitosti pre rozvoj
Sexualita a vzťahy
Kruh empatie
Empatia rodiča ako okno do duše dieťaťa
Morálna intuícia
Sexualita a intimita
Ako zvládnuť reakcie voči dieťaťu
Empatia- okno do duše dieťaťa
Odpustenie
Otvárame ďalší Základný ročník Psychofonetiky Bernolákovo
Ďalšie termíny Školy Empatie tu
Podujatia v Prahe s Y. Tagarom
Transformačné modelovanie
Zvládanie hnevu
Informačný večer Školy empatie
Zvládanie reaktívneho správania v učiteľskej profesii
Keď život nedáva zmysel: Kreatívne riešenia pre osobné výzvy s Psychofonetikou
Osobná kríza ako príležitosť pre rozvoj