PODMIENKY ŠTÚDIA V ŠKOLE EMPATIE


 

FORMA ŠTÚDIA


7 x 5-dňové intenzívne celodenné vzdelávanie a tréning v rámci každého ročníka. Uzavretá skupina, max. 25 študentov na skupinu. Stretnutia sa konajú v rozpätí 2-3 mesiacov. Obvykle je aspoň jeden z dní sobota alebo nedeľa. Akademický rok môže byť dlhší ako 12 mesiacov.
Naši študenti sa na obdobie štúdia sa môžu stať členmi občianskeho združenia PACE a svojimi mesačnými členskými príspevkami podporujú možnosť šírenia metódy Psychofonetiky na Slovensku.

MIESTO KONANIA

Bernolákovo, Clementisova 20. Na mieste konanie je možné dohodnúť si ubytovanie bezplatne. K dispozícii je vybavená kuchynka. Stravovanie si študenti počas pobytu zabezpečujú individuálne.

CENA

Cena zahŕňa 33 dní intenzívneho štúdia v jednom ročníku, supervízia k praxi, priebežná práca v malých skupinách a 2 dni záverečné ukončenie ročníka. Nezahŕňa ubytovanie, dopravu a stravovanie.
2.000 Eur/jeden ročník.

TERMÍNY

V súčasnosti je možné
 začať štúdium na jeseň 2017 – prvé stretnutie je 16.-20.11.2017, ďalšie stretnutia sú plánované na január, marec, máj, júl, september a november roku 2018. O presných termínoch vás budeme informovať pred začiatkom štúdia. Prvé intenzívne stretnutie organizujeme s cieľom poskytnúť možnosť zorientovať sa v priebehu, podmienkach a forme štúdia. 

PODMIENKY PRIJATIA PRIHLÁŠKA

vek nad 25 rokov, absolvovanie úvodného seminára, primerané fyzické a psychické zdravie

 

PRIHLÁŠKA
Pre záujem o štúdium v Škole empatie môžete vyplniť kontaktný formulár: 

informácie aj na
0905 659 599 – Stanka Miková
0905 754 450 – Miroslava Heribanová