Seminár, 1.-3. marec 2013: Vládnime si sami

Srdečne vás pozývame na víkendový seminár:

Vládnime si sami

Kde nájsť sily k práci na sebe a do vzťahov k ľuďom okolo nás?

V živote sa každý z nás nachádza v mnohých úlohách: sme deti, rodičia, partneri, pracujúci, priatelia… Vnímať nádheru a rozmanitosť diania okolo seba dokážeme do tej miery, v akej vieme vnímať aj to, čo sa odohráva v našom duševnom priestore. Ak z rôznych dôvodov nevenujeme pozornosť aj vlastnému prežívaniu, ak ho popierame, potom podobným spôsobom budeme  popierať impulzy, ktoré k nám prichádzajú od iných ľudí. A pretože sa snažíme sa žiť ako ľudia v spoločnosti, neostáva nám často nič iné, ako sa učiť jazyku spoločenských noriem, tzv. morálky, pripomienok, ktoré nám zvonku hovoria, ako sa v danej situácii má, nemá, patrí, musí…správať. Ako v danej situácii konať voči dieťaťu, zákazníkovi, partnerovi je potom rovnako ťažká otázka, ako hľadať a nájsť v sebe ukryté dieťa, rodiča, partnera, človeka.

Ak tiež hľadáte odpovede na podobné otázky a nenachádzate ich v dymovej clone prevažne intelektuálnych interpretácií rôznych psychologických či ezoterických prúdov, pozývame Vás na degustáciu psychofonetického poradenského prístupu v rámci víkendového seminára. Prineste si čaše vášho poznania, budeme z neho vychádzať a stavať na ňom pomocou výskumu, gest, vizualizácie či prácou s hláskami.

Prednášajúci:     Yehuda Tagar – zakladateľ Psychofonetiky pracuje 25 rokov ako psychoterapeut a poradca, prednáša a organizuje vzdelávania vo Veľkej Británii, Austrálii, Južnej Afrike, Maďarsku, Českej republike. Od februára 2013 vzdeláva prvých študentov aj na Slovensku.

Termín:               1.-3.marec 2013

Miesto:               Základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, Bratislava

Praktické informácie:

Seminár začína v piatok 1.marca 2013 úvodnou večernou prednáškou (18.30 hod., vstup zdarma aj pre iných hostí)

V sobotu i nedeľu začíname od 9.30 hod do 18 hod. Prineste si písacie potreby a vhodnú obuv. Všetky aktivity budú tlmočené.

Základná cena za celý kurz je 70€. V prípade potreby môžete požiadať o zľavu.

Kurz je samostatnou vzdelávacou aktivitou PACE, v prípade jej absolvovania  je možné pokračovať a pripojiť sa k 1. ročnému vzdelávaniu v psychofonetickom poradenstve (najbližší termín stretnutia je 13.-17.4.2013).

Stiahnite si informačný plagát.