17.-18.9.2017 Spirituálna psychológia BA

For english version click here

Spirituálna psychológia.
Vedecké základy antropozofickej psychoterapie.
Láska a sexualita v moderných časoch.

 

Dvojdňový seminár určený pre terapeutov, učiteľov, psychológov, študentov a absolventov štúdia metodickej empatie.
Objasnenie súvislostí medzi teóriami súčasnej modernej psychológie a spirituálnou psychológiou, hlboký vhľad do teórií vývinu človeka so zameraním na praktický duchovný rozvoj ľudskej bytosti.
Tony sa na základe antropozofickej psychoterapie dlhodobo venuje zručnostiam v medziľudských vzťahoch, bádaniu vo vzťahoch medzi mužmi a ženami, medzi mužskou a ženskou časťou nás samých, podstatou lásky a sexuality z hľadiska ich duchovného základu.

 

Workshop vedie 

TONY DUNDERFELDT – prvú knihu Psychológia života vydal v roku 1990. V nej sa zaoberá vývinom ľudskej osobnosti v priebehu životného cyklu, najmä so zameraním na v tom čase dobre známe fázy dospelosti. Kniha bola skutočným bestsellerom a až do dnešného dňa ju používa celý rad vzdelávacích inštitúcií. Stala sa učebnicou psychológie na stredných školách.
V roku 1996 založil vlastnú spoločnosť Dialogia, v rámci ktorej sa venuje publikačnej činnosti, koučingu a poradenstvu, rozvoju medziľudských zručností. Napísal radu kníh a odborných článkov. Viac sa dozviete tu.

Workshop je v anglickom jazyku s tlmočením, znalosť angličtiny NIE JE potrebná

Miesto: Bernolákovo, Clementisova 20, Akadémia psychosofie pre strednú Európu
17.9.2017   9:30 – 17:30
18.9.2017   9:30 – 17:30

Príspevok: 10
0 Eur

kontakt: 0905 659 599
KAPACITA JE OBMEDZENÁ, PRIHLÁSTE SA PROSÍM TU: