TERMÍNY ŠKOLY PSYCHOLÓGIE SLOBODYPRVÝ ZÁKLADNÝ ROČNÍK
SKUPINA D

Umelecký workshop    13. – 17.09.2016
1.1. November 2016   05. – 09.11.2016 – prebehlo úvodné orientačné stretnutie
1.2. Január 2017          12. – 16.01.2017 – doplnenie skupiny – úvodný orientačný deň 11.1.2017
1.3. Marec 2017           24. – 28.03.2017
1.4. Máj 2017               03. – 07.05.2017
1.5. Júl 2017                01. – 05.07.2017
1.6 September             21. – 25.09.2017
1.7. November            16. – 17.11.2017 – ukončenie ročníka
Umelecký workshop (pre tých, ktorí nestihli v roku 2016)


 

DRUHÝ ROČNÍK
SKUPINA C + B


UKONČENIE PRVÉHO ROČNÍKA    18. – 19.1.2017 od 18:00 do 21:00.
2.1 január 2017            18. – 22.01.2017
2.2 marec 2017           17. – 21.03.2017
2.3 máj 2017               10. – 14.05.2017
2.4 júl 2017                 07. – 11.07.2017
2.5 september 2017   12. – 16.09.2017
2.6 november 2017    08. – 12.11.2017


 

ABSOLVENTI 3. ROČNÍKA
SKUPINA A

ukončenie 3. ročníka          NA TERMÍNE SA PRACUJE 

Nadstavbové štúdium pre absolventov 3. ročníka:
Psychologické teórie          NA TERMÍNE SA PRACUJE
Sochársky workshop           27. – 29.06.2017
Tréning trénerov biografického workshopu                    18. – 20.09.2017
Biografický workshop pre absolventov 2. a 3. ročníka    13. – 15.10.2017