ŠKOLA EMPATIE

Hľadáte osobnú transformáciu.

Chcete nástroje, aby ste boli prínosom aj pre život ostatných.

Hľadáte prístup k vlastnej hlbokej múdrosti.

Viete, že odpovede nie sú „tam vonku“ a nikto vám nepovie ako máte správne Byť a Žiť.

Len sami v sebe vieme, čo je pre nás najlepšie.


METODICKÁ EMPATIA

Empatia voči iným vyžaduje empatiu voči sebe. 

Empatiu sa môžeme naučiť. Nerodíme sa s ňou. Nerozvinie sa iba plynutím času.Či už zvažujete profesionálnu kariéru poradcu, alebo potrebujete uzdravenie a hlbšie pochopenie seba a okolia, zručnosti získané v rámci štúdia psychofonetiky využijete všade. Rovnako ako čítanie a písanie.

Môžete sa naučiť „čítať“ vašu dušu i duše iných ľudí. S hlbokou empatiou tvoriť a udržiavať blízke a teplé ľudské vzťahy na základe porozumenia sebe – seba-empatia je základom. Čistiť staré vzorce, meniť stopy v pamäti z detstva, liečiť traumy, napomáhať z úzkostí a depresií, zlepšovať a zachraňovať vzťahy, riešiť psychosomatické problémy….
Môžete rozvinúť svoj potenciál ako keď rozkvitne kvet.

Psychofonetika je inovatívny nástroj moderného poradenstva, koučingu a terapie. Poskytuje nástroje k prehĺbeniu vlastnej kreativity, vitality a spirituality a umožňuje nám tak obohatiť a spevniť svoj osobný i profesijný život. Ako jeden z mála terapeutických smerov otvorene pracuje s rozvojom človeka ako celostnej ľudskej bytosti – telo, duša, duch (vedomie, JA). Uznáva úlohu vedomého JA ako kľúčovú pre osobný rozvoj človeka.
Školu empatie  od roku 2013 na Slovensku organizuje PACE.