fbpx

Vitajte na našich stránkach

Banner - zápis do 1. ročníka Školy empatie

ŠTÚDIUM HOLISTICKÉHO COUNSELINGU ZAMERANÉHO NA OSOBNÝ A PROFESIONÁLNY ROZVOJ

so zakladateľom psychofonetiky Yehudom Tagarom

Štúdium je určené pre
 1. profesionálov z oblasti psychológie, terapeutickej praxe, koučingu a sociálnej práce
 2. učiteľov, rodičov a odborníkov v oblasti vzdelávania a výchovy detí a mládeže
 3. lídrov, manažérov, profesionálov z oblasti ľudských zdrojov, organizačnej psychológie a humanizácie pracovného prostredia
 4. odborníkov z oblasti celostnej medicíny, psychiatrov a odborníkov v oblasti psychosomatiky
 5. ľudí hľadajúcich nástroje pre osobný rozvoj, sebapoznávanie, sebaliečenie a kvalitnejšie vzťahy
Oblasť pôsobenia
 • Vzťahy a sexualita
 • Vnútorná autorita a leadership
 • Konflikty, manažment hnevu a reakcie
 • Projekcie
 • Trauma, zneužitie
 • Závislosti
 • Strachy a úzkosť
 • Rozhodovanie
 • Prokrastinácia a bloky vôle
 • Poslanie a povolanie
 • Psychosomatika, poruchy imunity, chronický únavový syndróm a ďalšie
Forma vzdelávania
Rozsah vzdelávania:  280 hodín/ročník

Jeden ročník zahŕňa 7 x 5-dňových intenzívnych seminárov v celkovej dĺžke 15 mesiacov

Certifikovaná forma štúdia
 1. ročník – Holistický koučing osobného rozvoja
 2. ročník – Holistický counselling
 3. ročník – Psychofonetický tréner pre osobný rozvoj a sebaliečenie

 

Základné podmienky

minimálny vek 25 rokov a minimálne 2 roky skúseností práce s ľuďmi

Hlavný prednášajúci

Yehuda Tagar – terapeut a učiteľ pôvodom z Izraela s bulharsko-ukrajinskými koreňmi. Pôsobil v Austrálii, Juhoafrickej republike a v Anglicku a už niekoľko rokov vedie kurzy osobného rozvoja a terapeutického counselingu na Slovensku. Vyvinul vlastnú terapeutickú metódu, psychofonetiku, vystavanú na základoch psychosofie, práce s gestom, zvukmi a metodickou empatiou. Ako divadelný režisér objavil, že v geste a hláskach sa skrýva terapeutická sila. Jeho prístup je jedinečný, umožňuje klientovi rozpoznať nové zdroje, uvidieť čo je nevidené, postarať sa o tú časť seba, ktorá potrebuje liečenie.

Zdroje

G. Fichte, F. Brentano, J. Schrör, Rudolf Steiner, E. Husserl, A. Adler, V. Frankl, A. Maslow, C. Rogers, N. Chomsky, Y. Tagar

Medzinárodné odkazy

http://www.psychophonetics.com.au/

Psychophonetic International – Home

Odborné publikácie

Robin Steele, PhD. – Psychophonetics