fbpx

Škola empatie

 

Celoročný kurz sebarozvoja, sprevádzania, komunikácie a zvládania prekážok

„Holistický koučing osobného rozvoja“

www.skolaempatie.sk »  Viac informácií »

Začiatok výuky

Ďalší celoročný kurz otvárame v druhej polovici r. 2022.

 • Bratislava/Bernolákovo: február/apríl 2022
 • Košice: jún 2022

Termíny celého kurzu »

Pre koho je kurz určený?

Pre tých, ktorí sa usilujú posunúť sa osobne či profesionálne na vyššiu úroveň účinnosti, udržateľnosti a tvorivosti, a tiež sa stať efektívnymi mentormi pre ostatných, ktorí sa usilujú o to isté.

Kurz má využitie v 3 oblastiach. Vo všetkých troch potrebujeme pochopiť dynamiku duše, chápať druhých ľudí aj seba a potrebujeme s tým spojené praktické zručnosti.

Rozšírené vnímanie a chápanie vnútorného a vonkajšieho sveta otvára nové možnosti v živote.

1. Osobný rozvoj

Stanete sa tvorcom svojho života. Začnete využívať prekážky v živote pre Váš vlastný osobný rast. Uvidíte, čo je nevidené. Naučíte sa postarať o tú časť seba, ktorá potrebuje pozornosť a starostlivosť. Budete schopní efektívne vyriešiť problémy, konflikty, krízové situácie a podporovať iných ľudí v týchto oblastiach.

Dostanete nástroje pre

 • osobný rozvoj,
 • sebapoznávanie, sebavnímanie,
 • slobodné rozhodovanie,
 • vytváranie kvalitných a vyživujúcich vzťahov,
 • rozpoznanie vlastných vnútorných zdrojov,
 • vnímanie a udržiavanie svojich hraníc,
 • vnímanie a rešpektovanie svojich potrieb,
 • efektívnu komunikáciu aj v napätých situáciách,
 • zvládanie životných prekážok, prekonanie kríz,
 • posilnenie vnútornej autority,
 • rozvoj autentickosti,
 • rozvoj vlastnej intuície.

2. Profesionálny rozvoj – práca s ľuďmi

Osobné vzťahy, prežívanie a prekážky sú plne prítomné aj v pracovnom živote. Budete schopní byť prítomní pre druhých ľudí na novej úrovni, efektívnejšie s nimi pracovať, chápať situácie, dynamiky a vedomo do nich vstupovať. Budete schopní čeliť situáciám a výzvam s novými nástrojmi.

Cesta k pochopeniu druhého vedie cez pochopenie seba.

Kto môže mať prospech z tohoto kurzu:

 • profesionáli z oblasti psychológie, terapeutickej praxe, koučingu a sociálnej práce
 • učitelia, rodičia a odborníci v oblasti vzdelávania a výchovy detí a mládeže
 • lídri, manažéri, profesionáli z oblasti ľudských zdrojov a organizačnej psychológie
 • odborníci z oblasti medicíny, psychiatri a odborníci v oblasti psychosomatiky

3. Koučing a counseling

Jednoročný základný kurz rozvíja základné zručnosti v koučingu a sprevádzaní ľudí.

V kombinácii s nadstavbovým kurzom vytvára kompletný kurz holistického counselingu a terapie – a tiež otvára hlboký rozvojový potenciál, ktorý má v sebe každý človek.

 1. Základný kurz – Holistický koučing osobného rozvoja
 2. Dvojročný nadstavbový kurz – Psychofonetický tréner osobného a skupinového rozvoja

Tí, ktorí už majú koučingové a counselingové vzdelanie, si môžu rozšíriť svoje nástroje o psychofonetiku, metodickú empatiu a hlboké spoznanie dynamiky ľudskej duše.

Podrobný popis a obsah kurzu »

Čo je holistický koučing?

Sprevádzanie k vnútornej premene, ktoré berie do úvahy celú komplexnosť ľudskej konštitúcie, vnútorný svet a vnútornú dynamiku človeka.

Čo je psychofonetika?

Metóda osobného rozvoja a sprevádzania ľudí, ktorá metodicky pracuje s empatiou a vnútornou autoritou a zahŕňa inteligenciu celého tela do tohto procesu.

Je vystavaná na základoch psychosofie a pozorovania duše, vnútorných javov a vnútornej reality. Rozvíja empatiu voči sebe a voči iným ľuďom.

Psychofonetiku vyvinul a stále ďalej rozvíja Yehuda Tagar cez svoju terapeutickú a counselingovú prax behom posledných 30 rokov. Ako divadelný režisér objavil, že v geste a hláskach sa skrýva terapeutická sila. Jeho prístup je jedinečný, umožňuje klientovi rozpoznať nové zdroje, uvidieť čo je nevidené, postarať sa o tú časť seba, ktorá potrebuje liečenie a otvoriť cestu k skrytým zdrojom, ktoré sú prítomné v každom z nás.

1. seminár ma nakopol k tomu, aby som začala pravidelnejšie cvičiť. Zároveň som si odvtedy začala všímať svoje duševné pochody (najmä tie negatívne) intenzívnejšie ako predtým, a teda dala som si možnosť s nimi vedome pracovať. Naučila som sa pracovať so svojou lenivosťou. Videla som ako ma vysáva z energie ako taký upír. A odvtedy si ju viac všímam, a nemá ma už tak vo svojej hrsti ako kedykoľvek predtým. Ďakujem za takú možnosť <3

Veronika Longová

Veronika Longová

Masérka

Môj 1. seminár mi ukázal, že existuje cesta, ako sa pozrieť na svoje bloky, pochybnosti, strach, pocity viny a ďalšie príšery. Dal mi priamo nástroj, ako to urobiť hneď a teraz, vyskúšala som si to vtedy na mieste. Dovtedy som nič také rukolapné, vychádzajúce priamo zo mňa a priamo pre mňa, nestretla. Bol to prvý skutočný krok k slobode môjho ducha a liečenia mojej duše.

Silvia Krajči

Silvia Krajči

Kadernička, vizážistka

Počas 1. seminár Školy empatie som pochopila, čo mi berie v mojom živote silu a uvidela som aj to, čo s tým môžem spraviť prakticky. Taktiež som pocítila, alebo skôr, konečne som si dovolila pocítiť a pomenovať, čo som práve vtedy potrebovala.

Zuzana Nemešová

Zuzana Nemešová

Terapeutka

Prvý seminár mi dal hlavne schopnosť pozrieť sa na to, ako to vlastne v sebe naozaj mám, ako sa cítim – fyzicky, psychicky, emočne. Zároveň však nielen schopnosť si to uvedomiť, ale hlavne dovoliť si to priznať aj s vedomím, že som dovtedy na seba kašľala a bola pre seba na dosť podradnom mieste. Takže mi to dalo veľký Aha efekt, že ak sa chcem v živote ďalej rozvíjať, musím vedieť nielen, kto som a čo chcem rozvíjať, ale postarať sa o seba, aby som mala silu a energiu vôbec niečo robiť.

Lenka Smutná

Lenka Smutná

Umelecká terapeutka vo výcviku

Forma vzdelávania

6× 5-dňový intenzívny seminár, 3-dňový ukončovací seminár.

Základný kurz trvá 13-14 mesiacov, semináre sú usporiadané v rozpätí 2-3 mesiacov.

Každý výukový deň sa skladá z 4 blokov, kde sa striedajú vysvetlenia metodiky a duševných javov, teoretické témy, praktické ukážky, cvičenia, osobné a supervízne otázky (podľa obsahu konkrétneho seminára).

Kurz prebieha v slovenčine a v angličtine súbežne s prekladom.

Podmienky štúdia »

Cena

Celý základný kurz rok 2021/2022: 2975 EUR

1. seminár samostatne: 425 EUR.

Doplatok po 1. seminári za celý základný kurz: 2550 EUR.

– Možnosť platiť v troch splátkach po 850 EUR.

Sumu 2550 EUR je možné zaplatiť naraz a uplatniť si 10% zľavu, potom je platba pre študenta na zvyšok štúdia 2295 EUR.

Na požiadanie vystavíme faktúru.

1. seminár

Príďte si nás zažiť osobne a objaviť psychofonetiku a metodickú empatiu. Môžete sa zúčastniť 1. semináru v trvaní 5 dní nezáväzne, zážitkovo. Na základe neho sa môžete rozhodnúť, či budete chcieť absolvovať celý základný kurz.

Zažijete úvod do psychofonetiky, do našej metodiky a pohľadu na človeka:

 • obsah duše, model a fungovanie ľudskej duše
 • 3 úrovne ľudskej konštitúcie
 • teoretický základ psychofonetiky
 • 7 podmienok duševného rozvoja podľa Rudolfa Steinera
 • 4 kanály vnímania neviditelnej vnútornej reality
 • základné procesy psychofonetky: prieskum, posilnenie, získavanie zdrojov
 • základné nástroje prieskumu
 • ukážky procesov
 • základy sebaprocesovania

Obsah štúdia základného kurz

Duševné a životné témy:

 • vzťahy, konflikty, manažment hnevu a reakcie,
 • vnútorné deti,
 • strachy, úzkosť, projekcie,
 • rozhodovanie,
 • prokrastinácia, bloky vôle, poslanie,
 • psychosomatika, imunita, únava,
 • integrita, spoľahlivosť a pravdivosť,
 • a ďalšie.

Metodika:

 • nástroje a procesy psychofonetiky,
 • súcit a empatia – základy sebastarostlivosti,
 • zručnosti konverzačného counselingu,
 • základné typy procesov (postupne po jednotlivých typoch),
 • sebaprocesovanie.

Teoretický základ:

 • obsah duše, modely duše,
 • vnútorné fungovanie ľudskej duše,
 • ľudská konštitúcia,
 • 7 podmienok duševného rozvoja (postupne po jednotlivých podmienkách),
 • 12 zmyslov človeka.

Aktivity:

 • vyskúšanie nástrojov v akcii,
 • práca v dvojiciach – trénovanie nástrojov,
 • práca v malých skupinách mimo semináre,
 • tréning s verejnosťou a supervízia,
 • rozširujúce workshopy.

Podrobný popis a obsah kurzu »

Kto Vás povedie v Škole empatie?

Hlavný prednášajúci: Yehuda Tagar

Lektorky základného kurzu: Janka Múdra, Blanka Lichtner, Zuzana Kyselicová, Mirka Tagar, Silvia Galatová

 

Keď máte otázku alebo potrebujete ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať cez prihlasovací formulár alebo na skola.empatie@pace.sk

Tešíme sa na Vás.

Prihlásiť sa na štúdium »