fbpx

Vitajte na našich stránkach

Či už zvažujete profesionálnu kariéru poradcu, alebo hľadáte nástroje vlastného rozvoja, hlbšie pochopenie seba a okolia, zručnosti získané vrámci štúdia psychofonetiky využijete všade. Rovnako ako čítanie a písanie.

Psychofonetika je inovatívny nástroj moderného poradenstva – celostného counselingu, koučingu a terapie ako aj nástrojom osobného rozvoja. Je vystavaná na základoch psychosofie, práce s gestom, práce s hláskami a metodickou empatiou. Umožňuje klientovi prevziať zodpovednosť za vlastný život, rozpoznať nové zdroje, uvidieť čo je nevidené a postarať sa o tú časť seba, ktorá potrebuje liečenie.

Školu empatie  od roku 2013 na Slovensku organizuje PACE.

január/apríl 2020 – OTVÁRAME NOVÝ ROČNÍK ŠTÚDIA

Pozývame Vás na:

ŠTÚDIUM HOLISTICKÉHO COUNSELINGU ZAMERANÉHO NA OSOBNÝ A PROFESIONÁLNY ROZVOJ

so zakladateľom psychofonetiky Yehudom Tagarom

Štúdium je určené pre
 1. profesionálov z oblasti psychológie, terapeutickej praxe, koučingu a sociálnej práce
 2. učiteľov, rodičov a odborníkov v oblasti vzdelávania a výchovy detí a mládeže
 3. lídrov, manažérov, profesionálov z oblasti ľudských zdrojov, organizačnej psychológie a humanizácie pracovného prostredia
 4. odborníkov z oblasti celostnej medicíny, psychiatrov a odborníkov v oblasti psychosomatiky
 5. ľudí hľadajúcich nástroje pre osobný rozvoj, sebapoznávanie, sebaliečenie a kvalitnejšie vzťahy
Oblasť pôsobenia
 • Vzťahy a sexualita
 • Vnútorná autorita a leadership
 • Konflikty, manažment hnevu a reakcie
 • Projekcie
 • Trauma, zneužitie
 • Závislosti
 • Strachy a úzkosť
 • Rozhodovanie
 • Prokrastinácia a bloky vole
 • Poslanie a povolanie
 • Psychosomatika, poruchy imunity, chronický únavový syndróm a ďalšie

 

Forma vzdelávania

Rozsah vzdelávania  280 hodín/ročník

Jeden ročník zahŕňa 7 x 5-dňových intenzívnych seminárov v celkovej dĺžke 15 mesiacov

Certifikovaná forma štúdia

 1. ročník – Holistický koučing osobného rozvoja
 2. ročník – Holistický counselling
 3. ročník – Psychofonetický tréner pre osobný rozvoj a sebaliečenie
Základné podmienky

minimálny vek 25 rokov a minimálne 2 roky skúseností práce s ľuďmi

Hlavný prednášajúci

Yehuda Tagar – terapeut a učiteľ pôvodom z Izraela s bulharsko-ukrajinskými koreňmi. Pôsobil v Austrálii, Juhoafrickej republike a v Anglicku a už niekoľko rokov vedie kurzy osobného rozvoja a terapeutického counselingu na Slovensku. Vyvinul vlastnú terapeutickú metódu, psychofonetiku, vystavanú na základoch psychosofie, práce s gestom, zvukmi a metodickou empatiou. Ako divadelný režisér objavil, že v geste a hláskach sa skrýva terapeutická sila. Jeho prístup je jedinečný, umožňuje klientovi rozpoznať nové zdroje, uvidieť čo je nevidené, postarať sa o tú časť seba, ktorá potrebuje liečenie.

Zdroje

G. Fichte, F. Brentano, J. Schrör, Rudolf Steiner, E. Husserl, A. Adler, V. Frankl, A. Maslow, C. Rogers, N. Chomsky, Y. Tagar

Prihláška
Obsah štúdia
Aktuálne
Medzinárodné odkazy

http://www.psychophonetics.com.au/

Psychophonetic International – Home

Odborné publikácie

Robin Steele, PhD. – Psychophonetics