06.07. Život ako fenomén

Online prednáška
!!!Pre milovníkov filozofie!!!

Čchi, prána, živa, chajim – realita života
V Psychofonetike si uvedomujeme existenciu živých foriem okolo nás, život a jeho krásny tanec.
Ako môžme vidieť neviditeľné formovanie, ktoré sa za živými formami skrýva?
Ako je to dôležité pre súčasného človeka?

Je čas prebudiť sa k fenoménu života. Naša planéta je živá, ale postupne zomiera, lebo sa k nej správame ako k mŕtvej hmote.
Keď myslíme svet ako mŕtve telo, vo výsledku dostávame procesy stárnutia a smrti.
Neviditeľná dynamika života ústi do živých foriem. Živé, životom naplnené formy odhaľujú neviditeľnú dynamiku, pohyb, ktorý je za nimi. Les nie sú stromy, ale to, čo je medzi nimi. To, čo sa medzi nimi deje.

Kedy: utorok 06.07. 18:00 – 19:30
Sledujte nás online na FB Školy empatie v živom vysielaní tu: https://www.facebook.com/events/2651942901771904/
Tešíme sa na Vás!
Prednášajúci Yehuda Tagar
Zakladateľ aplikovanej psychosofie: psychofonetiky. Študoval humanitné vedy, literatúru, históriu a filozofiu na univerzite v Haife, anglickú literatúru a divadlo, sociálne vedy, counselling a psychoterapiu na univerzite v Adelaide a antropozofiu na Emerson College v Anglicku. Pracuje na PhD na filozofických východiskách Psychosofie Rudolfa Steinera na univerzite vo Frankfurte nad Odrou.
_____________________
Štúdium Školy empatie: http://bit.ly/skola-empatie-studium
Workshopy a prednášky: http://bit.ly/skola-empatie-podujatia
Videá: https://bit.ly/skola-empatie-fb-videa