09.07. Koniec psychoterapie – zrod psycho-rozvoja

Úlohou modernej psychológie nie je dostať patológiu späť do normáneho stavu, je ňou pretváranie životných výziev na príležitosti k duchovnému rastu
Yehuda LK Tagar

 

Online prednáška.
S ideami psychoterapie sme žili 130 rokov a nezdá sa, že sa to zlepšuje. A pri tom je stále aktuálne poslanie našej doby – ísť hlbšie do svojej duše.
Idea psychoterapie je postavená na ilúzii, že niekto vie, čo znamená – zdravá ľudská duša.
Vieme, čo znamená zdravé telo, ale duša je ešte vo vývine.
Najlepšie, čo môžeme urobiť pre druhého človeka, je – podporiť jeho duševný rozvoj, s tým, že vieme, že nie sú žiadne vzory z vonku. Smer, intenzitu aj priebeh určuje prijímateľ.

 

Prednáša Yehuda Tagar – zakladateľ psychofonetiky, hlavný lektor Školy empatie
Kedy: v piatok 09.07. o 18:00 – 19:30
_____________________
Štúdium Školy empatie: http://bit.ly/skola-empatie-studium
Workshopy a prednášky: http://bit.ly/skola-empatie-podujatia
Videá: https://bit.ly/skola-empatie-fb-videa