10.08. Vstúpte s nami do metodickej empatie

Online prednáška s Yehudom Tagarom
Čo sa na prednáške dozviete
O čom je a o čom nie je empatia
Aké sú základné kompetencie empatie
Čo si musíme vyvíjať, ak sa chceme v empatii zlepšovať
Čo to je seba-empatia
Čo je to paralelné procesovanie/spracovávanie
Ako je možné metodicky pracovať na svojej seba-empatii a empatii k druhým

Empatia je nová schopnosť ľudskej evolúcie, slovo a koncept, ktorý prvýkrát vytvoril v roku 1951 Carl Rogers. Nejde v nej o to byť milý a nie je to len postoj, filozofia či zámer. Je to sila vnímania, ktorú si môže každý vyvinúť vo vedomom a metodickom vzdelávacom procese. Základné kompetencie empatie sú: Viď ma/ počuj ma/ poznaj ma. Na to sa musí vyvinúť nová úroveň vnímania: imaginatívne vnímanie, inšpiratívne vnímanie a intuitívne vnímanie. Tieto nové schopnosti vytvárame vedomou osobnou transformáciou.

V counselingu, podobne ako v herectve, je duša a telo nástrojom práce. Práve vďaka seba-empatii je counselor schopný prinášať hlboké empatické odozvy klientom. V psychofonetike tento proces nazývame „paralelné procesovanie/spracovávanie“. Učíme ju postupne a metodicky na našich odborných kurzoch.

Pridajte sa k nám v živom vysielaní na FB Školy empatie!
Ak chcete prísť osobne, kontaktujte nás na janka.mudra@pace.sk
FB event: https://www.facebook.com/events/1177038222798640/
Kedy: utorok 10. august, 18:00 – 19:30

Tešíme sa na Vás!