11 krokov prekonania osobnej krízy

Kríza znamená, že človek už nemôže pokračovať taký, aký je. Čelíme tomu, že čo poznáme, prestáva fungovať. Musí niečo zmeniť.

Na novú krízu nikdy nie sme pripravení dopredu.

Študenti sú vystavení skúške a na jej zvládnutie je potrebné rozvinúť nové zručnosti. Bábätko, ktoré sa práve narodilo, už viac nezískava okysličenú krv cez pupočník, musí urobiť prvý nádych do pľúc.

Cez krízu rastieme, vytvárame silnejšie a vyspelejšie verzie seba. Je to znovuzrodenie.

 

Prechádzaním týmito krokmi môžete vedomo podporovať proces „znovuzrodenia“. Netýkajú sa len myšlienok a intelektu. Pre úplný efekt odporúčame sa do toho plne ponoriť, prejsť ich s prítomnosťou a prežívaním.

1. Plne prijať vnútorné pocity a emócie

Vnútorná bolesť, zmätok, frustrácia, hnev, zranenia, silné reakcie, agresia, šok: emócie zaplavia človeka a nenechajú ho v kľude. Musíme prijať tieto pocity ako fakty. Uznáme to, čo sa deje vo vnútri nás, necháme, aby toto uvedomenie na nás plne vplývalo. Plné uvedomenie si vnútornej reality je prvý krok.

2. Súcit so sebou

Musíme uznať všetky neutíchajúce negatívne hlasy vnútornej kritiky a sebaponižovania. Môže sa objaviť agresia voči sebe, odmietanie seba, hanba, obviňovanie seba alebo pocit viny. Je to deštruktívny element vo vnútri v nás, ktorý nás obmedzuje v rôznych smeroch.

Keď ich uvidíme, môžeme ich neutralizovať. Privoláme si našu prirodzenú zdravú odozvu na utrpenie, čo prináša úľavu pre dušu. Je to tá istá odozva, ktorú dávame iným trpiacim ľuďom, tentokrát ju ale dávame sami sebe.

3. Uznať, že stojíme pred novou výzvou

Musíme dať „stopku“ boju s minulosťou. Musíme prestať bojovať s faktom, čo sa stalo, musíme prestať pokusmi zmeniť, čo sa zmeniť nedá, a nekonečnými analýzami dôvodov. Musíme prijať minulosť a tiež to, že stojíme pred výzvou.

 

Otvárame nový ročník Školy empatie v Košiciach.

“Holistický koučing osobného rozvoja”

5-dňový seminár (prvý výukový blok) v Košiciach ako praktický úvod do sebapoznávania a sebarozvoja prostredníctvom psychofonetiky a metodickej empatie.

Čítajte viac »

4. Uznať, čo je teraz skutočne potrebné

Bez ohľadu na to, či vieme, ako ich zabezpečiť, musíme uznať, čo nám chýba, čo nás brzdí, obmedzuje, aké kvality, prístupy a „energie“ postrádame: v skratke spoznať naše potreby.

5. Urobiť si k tomu prianie

Prianie je prejavom túžby duše. Zmeniť iných, vonkajšie okolnosti, minulosť, šťastenu či priateľov nemôžeme – aj keď môže byť veľmi bolestivé toto prijať.

Pritom ale stále túžime po nejakej zmene. Ide o prianie zmeny vo vnútri seba. Toto prianie plne rešpektuje náš vnútorný stav a vonkajšie okolnosti (vr. ľudí). Naše vnútro závisí len od nás, k nemu máme plný prístup. Nájdeme a vyslovíme toto naše skutočné prianie, s čím plne súhlasí naše svedomie a srdce.

6. Vybrať si zažiť súčasnú skúsenosť plne takú, aká je

Máme prirodzenú tendenciu otočiť sa na päte a zdupkať pred bolesťou, čomu musíme čeliť. Vyberieme si postaviť sa tvárou v tvár utrpeniu a zažiť ho priamo, aj fyzicky cez telo, súcitne a s odvahou.

7. Získať perspektívu k danej skúsenosti a objektívne ju pozorovať

Ak si slobodne vyberieme plne precítiť situáciu, vytvorí sa možnosť z nej aj „vystúpiť“, zaujať pozíciu pozorovateľa. Objektívne pozorujeme, čo sa s nami deje, čo zažívame, v akej situácii sme aké vnútorné a vonkajšie sily na nás pôsobia.

8. Ochrániť si srdce a postarať sa oň

Srdce je orgán vnútorného vnímania. Je to najzraniteľnejší a zároveň najľahšie sa zotaviteľný orgán tela aj duše. Ochrana srdca pred úzkosťou a ďalším zranením uprostred krízy je možná a zároveň aj potrebná. Obrátime pozornosť na svoje srdce, cítime v akom stavu je a čo potrebuje.

9. Prevziať zodpovednosť za svoj podiel

…na tom, že nastala táto kríza, nech je ten podiel akokoľvek malý. Vedomá vôľa prijať, uznať a prevziať zodpovednosť za svoj podiel na kríze je dôležitá súčasť jej riešenia. Je to ďalší bod vstupu, ďalšia možnosť ovplyvnenia situácie. Berieme si späť svoju moc, ktorú sme nedržali v rukách.

10. Mobilizovať vyššiu dimenziu svojej bytosti

Dokážete vidieť váš vyšší potenciál v svetle predchádzajúcich krokov. To, že uvidíte svoje obmedzenia a potreby, vám ukáže, čo vám chýba, aby ste sa mohli o to postarať a stať sa tým budúcim ja.

Je čas aplikovať tieto poznatky: ochrániť, čo potrebuje ochranu; privolať nové kvality a s láskou podporovať ich rozvoj; oddeliť, čo potrebuje ticho a kľud; liečiť a chrániť bolestivé rany; vytvoriť novú autoritu, kde nebola prítomná dôveryhodná a láskavá autorita doteraz. Rozhodneme sa dávať si a chrániť tieto zdroje.

11. Stať sa zmenou vo svojom živote

Stanete sa spoľahlivým každodenným zdrojom toho, čo chýbalo. Cez takýto proces sa zmení vnútro človeka, mení sa vedomý aj nevedomý prístup. Táto zmena sa odrazí aj v bežnom živote človeka, v tom, že akým spôsobom vstupuje do jednotlivých situácií.

Na začiatku nové kvality môžu byť krehké, môžu vyžadovať vedomú starostlivosť a ochranu. Toto môžete uskutočniť tak, že sa vrátite k tým kľúčovým momentom a pripomeniete si ich, napr. cez pocity, ktoré upozorňujú na potrebu zmeny a potom, ktoré znamenajú novú kvalitu a nový stav. Trénujeme byť tým spoľahlivým zdrojom.

 

Kríza je pôrodná činnosť, prostredníctvom ktorej sa rodíme do novej dimenzie bytosti. Ak budeme ochotní čeliť krízam vedomo, budeme pripravení predísť a lepšie zvládnuť akúkoľvek budúcu výzvu a cez to stále obnovovať seba a rozvíjať sa.

—————

Žena vo veku okolo 30 rokov, matka malého dieťaťa, prišla za mnou so žiadosťou o pomoc. Jej život je v troskách. Jej manžel sa s ňou náhle rozišiel, požiadal o rozvod, komunikoval s ňou iba prostredníctvom právnikov, pričom požiadavky na starostlivosť o dieťa a majetkové vyrovnanie vymáhal len súdnou cestou. Je zničená, cíti obrovskú bolesť, hlboký zármutok zo straty rodiny, snov o domove a budúcnosti, je vystrašená, bezmocná a ťažko zvláda základné fungovanie v živote. Nemá tušenie, ako čeliť nepriateľskému procesu, ktorý sa blíži, necíti pôdu pod nohami, nemá silu postaviť sa za seba.

V prebiehajúcom súdnom konaní chce byť silná a pravdivá voči sebe a nájsť v sebe niečo, na čom môže založiť svoj nový život uprostred ruín starého. Povzbudil som ju, aby to všetko naplno cítila. Jediné, na čom sa dá uprostred krízy stáť, je realita vašej vlastnej duše. A keď je vaša duša v silnej bolesti, musíte tú bolesť cítiť, uznať, prijať a začať ju liečiť. Neexistuje žiadna iná pôda, na ktorej by ste mohli stáť. A tak cítila všetko.

Potom som ju povzbudil, aby si niekde v miestnosti predstavila ženu, ktorou chce byť o týždeň na súde. Bola schopná to urobiť a uvidela samu seba silnú, čestnú, nezávislú od súhlasu iných, zodpovednú za svoj život, za svoje materstvo. Stála vedomá si svojich práv, jej srdce bolo silné a otvorené. Obraz bol jasný a skutočný.

Požiadal som ju, aby išla na to miesto a stala sa tou ženou. Trvalo dlho, kým bola schopná v plnom fyzickom geste úplne sa stať tou budúcou ženou. Keď sa jej to podarilo, zmenil sa jej postoj tela, zrazu vyzerala vyššia, silnejšia a uvoľnenejšia. V tejto pozícii nacvičovala pohľad do očí každému zúčastnenému, vyslovenie svojej pravdy bez hnevu a strachu. Potom som ju požiadal, aby sa z tohto miesta pozrela späť na seba v kresle, kde bola predtým, uprostred obrovskej bolesti. Podišla bližšie. Videla, že táto osoba má zničujúci strach. Bola to jej veľmi mladá verzia, malé dieťa. Postarala sa o to dieťa. Ubezpečila ho, že ono nemusí čeliť ťažkostiam, ktoré sa blížia.

Stala sa sama sebe rodičom. Stala sa ženou, ktorou nikdy predtým nedokázala byť. Pred mojimi očami sa kríza menila na príležitosť.

Kríza je nevyhnutná zmena, ale príležitosťou sa nestane automaticky. Ľudia sa môžu na mnoho rokov zaseknúť v traume krízy neschopní zotaviť sa a posunúť sa ďalej. Kríza sa môže stať príležitosťou, avšak vyžaduje to naplno prežiť stratu, smútok: cenu, ktorú bolo treba zaplatiť, a ochotu priniesť niečo nové do svojho života.

pôvodný text Yehuda Tagar
prepracoval Gabriel Cséfalvay
preklad Silvia Galatová

[Photo by averie woodard on Unsplash ]

 

A ako byť vďačnými za krízy v našom živote?

Pozývame vás na seminár:

Vďačnosť za krízu v mojom živote?