12.1. Filozofia slobody (online)

Pozývame Vás na online prednášku Yehudu Tagara o tom, čo tvorí základ jeho práce s ľuďmi v oblasti osobného rozvoja.

Psychofonetika ponúka cestu sebapoznávania. Na akom základe je postavená si vypočujte v tejto prednáške.

‘Poznaj pravdu – a pravda ťa oslobodí’ – Prvý counselor

Na pozadí každého psychologického prístupu nájdete prítomnú filozofiu, či je deklarovaná vedome alebo nie. Práca s ľuďmi – či už na psychologickej úrovni, pri liečení a rozvoji, je ovplyvnená našimi náhľadmi na podstatu ľudskej bytosti, osud, realitu, etiku, vedomie, teóriu poznania, evolúciu…

Psychofonetiku nazývame aj „Osobný rozvoj slobody“ (Seba rozvoj v oblasti slobody).
Jej psychologickým základom je Psychosofia, ktorú voláme „Psychológia slobody“. Aj Psychofonetika aj Psychosofia sú založené na Filozofii slobody, ktorú v 1894 predstavil Rudolf Steiner ako prehĺbenie nemeckého idealizmu.

Ten tvrdí, že jadro ľudského poznania je spojené s inteligenciou, ktorá je za všetkým, čo sa vo svete nachádza, a preto poznanie človeka o svete nie je limitované (čo je zásadné odklonenie sa od E.Kanta). Ďalej tvrdí, že to, čo nazývame „realitou“ je konštruktom našej mysle, kde sa v myslení spája „vnem“ a „pojem“ (‘Percept’ a ‘Concept’)

Naviac, že v nás rastú nové schopnosti vnímania: imaginácia, inšpirácia a intuícia. Cez ne môžeme vnímať hlbšie dimenzie nás, iných a sveta. Filozofia slobody predpokladá, že sústava poznávania človeka – vnímanie a myslenie – sa môže vyvinúť na takú úroveň, že dokáže zachytiť realitu, ktorá leží na podklade fyzických javov. Takýto vnem sa stáva základom slobodného činu.

Len na základe naozaj pravdivého poznania môže vyrásť ašpirácia ku skutočnej slobode. Na to, aby sme tieto potenciálne schopnosti aktivovali, musíme pracovať na hlbšom seba poznávaní.

Psychofonetika ponúka takúto cestu sebapoznávania. Na základoch Filozofie slobody bola vybudovaná a k slobodným činom môže viesť.

Prednášajúci Yehuda Tagar
– Zakladateľ aplikovanej psychosofie, psychofonetiky a metodickej empatie. Študoval humanitné vedy, literatúru, históriu a filozofiu na univerzite v Haife, anglickú literatúru a divadlo, sociálne vedy, counselling a psychoterapiu na univerzite v Adelaide a antropozofiu na Emerson College v Anglicku. Pracuje na PhD na filozofických východiskách Psychosofie Rudolfa Steinera na univerzite vo Frankfurte nad Odrou.

Usporadúva:  Škola empatie s Yehudom Tagarom

Kedy: utorok, 12 január 2021 o 18:00

Cena: zadarmo

 

Tešíme sa na Vás!