12.10.2018 Chronická únava ako príležitosť návratu k sebe samému – BA

Chronická únava je vyčerpaná životná energia. V tele sa nazbierali dôsledky negatívneho myslenia, deštruktívnych emocionálnych vzorcov a nevhodného životného štýlu. V určitý moment pohár pretečie. Mimoriadne nepríjemná skúsenosť v sebe nesie potenciál bodu obratu, aby sa človek naučil o seba postarať, uzdraviť svoje vnútorné zranenia a získať prístup k životným zdrojom a zdrojom tvorivosti. Na to potrebuje rozvinúť hlbšie spojenie so sebou samým.
 
A o to ide pri liečení chronickej únavy. Psychofonetika umožňuje priame spojenie s našim vlastným životným telom a umožňuje tak objaviť a zotaviť sa zo straty energie, zároveň nám poskytuje hlbšie spojenie s našou vnútornou bytosťou.
 
Psychofonetika je metóda osobného rozvoja, psychoterapie a liečenia na základe empatickej sily imaginácie, inšpirácie a intuície.

Workshop vedie:

YEHUDA TAGAR – zakladateľ Psychofonetiky, kouč, psychoterapeut. Vedie Školu empatie v Bernolákove, kde učí použitie psychofonetiky pre osobný rozvoj aj pre terapeutickú prax

Workshop je v anglickom jazyku s tlmočením, znalosť angličtiny NIE JE potrebná.

____________

Chronic fatigue as an opportunity to return to yourself

Chronic fatigue is an exhausted life energy. The body has gathered the consequences of negative thinking, destructive emotional patterns, and inappropriate lifestyle. At some point the cup flows over. Extremely unpleasant experience carries the potential of a turning point in order for a person to learn how to take care of himself/herself, to heal internal wounds and to gain access to deep resources of life and creativity. He/she needs to develop a deeper connection with it oneself.

And this is the main focus for treatment of chronic fatigue. Psychophonetics allows direct connection with our own life body, allowing us to discover and recover from the loss of energy, while providing us with a deeper connection to our own inner being.

____________

Miesto / Location: centrum Hagia Sofia, Klincová 20, Bratislava
Kedy / Time:  piatok 12.októbra, 18:00 – 21:00
Cena / Fee: 15€

Študenti Školy empatie majú vstup zdarma.

 

KAPACITA JE OBMEDZENÁ, PRIHLÁSTE SA PROSÍM TU / PLEASE, REGISTER HERE: