14.5. Konflikt ako príležitosť pre väčšiu blízkosť STUPAVA

Túžime po obnovení komunikácie, porozumenia, praktickosti a mieru vo vzťahu, aby v ňom láska mohla rásť.

Ako vytvoriť perspektívu v reakcii? Ako identifikovať opakujúce sa projekcie? Ako obnoviť zdravé hranice? Ako počúvať, počuť a preukázať vzájomné porozumenie? Ako sa vidieť navzájom zvnútra?

Ak má byť doma obnovený mier v rodine, na tieto otázky si potrebujeme nájsť praktické odpovede. V rámci workshopu budeme demonštrovať, ako možno tieto otázky riešiť tým, že prevezmeme praktickú zodpovednosť za vlastnú vnútornú dynamiku s použitím nástrojov Psychofonetiky.

Cena pre členov Modra sova, o.z. 15eur
Cena pre nečlenov Modra sova, o.z. 18eur

Pre študentov psychofonetiky – zdarma.

Psychofonetika umožňuje efektívne komunikovať s hĺbkou nášho vlastného bytia a stopami z minulosti vďaka neverbálnym prostriedkom prieskumu a interakcie s našim vnútrom, ktoré je inak pred našou obmedzenou dospelou reflexnou mysľou skryté. Je to metóda osobného rozvoja, psychoterapie a liečenia na základe empatickej sily imaginácie, inšpirácie a intuície.

MIESTO KONANIA: Makovice, Park 1, 900 31 Stupava

ČAS KONANIA: 18.00-21.00

PRIHLÁSENIE SA: kuchynamakovice@gmail.com