18.10.2018 Smútok a žiaľ, vyporiadanie sa so stratou – v Bratislave

Strata, ukončenie a smrť nevyhnutne patria k životu.  Súčasný spôsob života zameraný na úspech, naplnenie si cieľov a snov však s touto súčasťou neráta. Všetko sa orientuje na to pozitívne a my si už nevytvárame mechanizmy potrebné k zvládnutiu týchto udalostí. A často sa v tom cítime sami.

Ako dať priestor strate, ako dať priestor smútku, ako sa pohnúť z minulosti a otvoriť novému, čo nám môže pomôcť, kde nájsť potrebné zdroje – to všetko bude súčasťou  praktického workshopu.

Psychofonetika je metóda osobného rozvoja, psychoterapie a liečenia na základe empatickej sily imaginácie, inšpirácie a intuície.

Workshop vedie YEHUDA TAGAR – zakladateľ Psychofonetiky, kouč, psychoterapeut. Vedie Školu empatie v Bernolákove, kde učí použitie psychofonetiky pre osobný rozvoj aj pre terapeutickú prax.

Workshop je v anglickom jazyku s tlmočením.

____________

Sorrow and Grief, Dealing with the Loss

Loss, ending and death necessarily belong to life. However, the current way of life aimed at success, fulfillment of goals and dreams does not count with this part. Everything is positive and we do not create the neccessary mechanisms to handle these events. And often we feel alone in it.

How to give the space to loss, how to give the room of grief and sorrow, how to move from the past and open to something new, what can help us, where to find the necessary resources – all this will be part of the practical workshop.

____________

Miesto / Location: Monsters Cafe and Bar, Rusovská cesta 50-56, Bratislava
Kedy / Time:  štvrtok 18.októbra, 18:00 – 21:00
Cena / Fee: 20€

Študenti Školy empatie majú vstup zdarma.

KAPACITA JE OBMEDZENÁ, PRIHLÁSTE SA PROSÍM TU / PLEASE, REGISTER HERE:

Error: Contact form not found.