2.3. Ako sa dostať z krízy silnejší – BA

Praktický workshop s Yehudom Tagarom

U každého človeka príde v živote moment špeciálneho prahu, ktorý sa objaví vo forme prekážok, bolesti, krízy. Niečo, na čom sme stavali doteraz svoj život, padlo. Stalo sa niečo, s čím sme vôbec nerátali.

Prvá reakcia je potreba vrátiť to späť. Spraviť čokoľvek, aby veci boli ako predtým. Kladieme odpor, bojujeme. Niekedy je boj namieste, inokedy príde chvíľa pozrieť sa na to, ako ďalej. Poliečiť si zranenia a začať hľadať nové východiská.

Pre väčšinu z nás je to naozaj výzva.

V ktoromkoľvek štádiu sa práve nachádzame, psychofonetika môže byť účinným nástrojom na tejto ceste, pretože dokáže napomôcť premene krízy v príležitosť pohnúť sa ďalej. Zúročiť nadobudnuté, vytvoriť nový začiatok.

Miesto konania: Openmind centrum, Mickiewiczova 2, Bratislava

Čas: 18:00-21:00

Vstupné: 20€

Prihlásiť sa môžete:

Error: Contact form not found.