2.9. Objav v sebe svojho vnútorného liečiteľa (Poprad)

Pozývame Vás na stretnutie s Yehudom Tagarom na tému Vnútorného liečiteľa. Počas večera predstavíme tému z pohľadu Psychofonetiky a ponúkneme praktickú ukážku psychofonetickej práce.

Vnútorný liečiteľ žije v každom žijúcom organizme. Lieči nás dňom i nocou na nevedomej úrovni. Dnes však žijeme v čase, keď je naliehavé, a aj možné, uvedomiť si tohto „vnútorného liečiteľa“ a stať sa jeho aktívnym spolupracovníkom. Vedomá účasť na liečivej práci znamená pripojiť sa k práci „vnútorného liečiteľa“. Každý sa môže stať vedomým účastníkom vlastného liečenia. Aby sme tak mohli urobiť, je potrebné vykonať rozhodujúci krok na ceste svojho duchovného rozvoja. Pre jedincov, ktorí sa rozhodnú stať sa samému sebe autoritou, vodcom, liečiteľom a učiteľom, je nutné urobiť priamu zmenu v ich vlastnom vývojovom a liečivom procese. Ale ako to urobiť?
Psychofonetika – metóda sebauvedomenia, psychologického vývinu a energetického liečenia – ponúka takýto spôsob pomocou svojich nástrojov – vnímania tela, gesta, vizualizácie a hlások reči.

K uvažujúcemu, intelektuálnemu vedomiu, ktoré používame väčšinu času, môžeme pridať zmyslovú, pohybovú, predstavovú a zvukovo-vibračnú inteligenciu. Spojenie všetkých týchto prvkov v jednom procese vytvára to, čomu hovoríme psychofonetika. Bola vytvorená, aby umožnila ľuďom stať sa samým sebe vodcom, liečiteľom a učiteľom, tým, že im umožňuje priamo pozorovať ich vlastnú skúsenosť. Je to, ako keď si svoj operačný systém dáte na obrazovku a pozorujete ho s cieľom jeho zdokonalenia. Pomocou psychofonetiky môže každý priamo a objektívne pozorovať svoje najintímnejšie telesné, duševné a duchovné skúsenosti.

O lektorovi
Prednášajúci YEHUDA TAGAR (Austrália, Južná Afrika, Anglicko), terapeut a učiteľ pôvodom z Izraela s bulharsko-ukrajinskými koreňmi. Vyvinul vlastnú terapeutickú metódu psychofonetiku. 30 rokov pôsobí v rôznych krajiných sveta a už niekoľko rokov vedie kurzy osobného rozvoja a terapeutického counsellingu aj v Škole empatie na Slovensku.

Registrácia na pace.slovakia@gmail.com
viac info www.pace.sk alebo telefonicky 0948216772 Jana
Tlmočenie je zabezpečené, znalosť angličtiny nie je potrebná.
Miesto: DeepEn – zdravé dýchanie, Dostojevského 23, 05801 Poprad
vstupné: 15e

facebook: https://www.facebook.com/events/801745226887228/