20.- 21.01. Žena líderka I. BA


for english version click here

 

PSYCHOFONETIKA
PRE ŽENY LÍDERKY.

Vedieš ženské kruhy alebo sprevádzaš ženy pri rituáloch, vedieš konštelačné skupiny alebo si kňažka, pracuješ s ľuďmi ako manažérka, terapeutka alebo koučka. Stále si žena, ktorá odovzdáva to najlepšie zo seba. A stále chceš rásť, do hĺbky, do porozumenia sebe i druhým, do vlastného potenciálu.

To, čo prinášame cez seba tomuto svetu má význam pre nás samé, pre ľudí, s ktorými pracujeme a aj pre svet celý. Snažíme sa urobiť z neho lepšie miesto. Nebojujeme. Neútočíme. Len sa snažíme byť najlepšou sebou, aby sme umožnili a dovolili veciam sa stať.

Nie sme však pasívne, sme živé, cítiace, prijímajúce, konajúce. Niekedy slabé niekedy silné. Niekedy rozumieme niekedy nie. Niekedy tancujeme niekedy plačeme. Niekedy sme na smrť unavené a niekedy môžeme aj celú noc.

Potrebujeme veľmi praktické a efektívne nástroje ako sa postarať o seba aj o druhých. V rámci tohto polročného programu predstavíme a naučíme základné nástroje psychofonetiky.

Cieľom tohto seminára je zlepšiť líderské schopnosti žien, ktoré vedú ženské kruhy a terapeutické skupiny na Slovensku. Iniciovala ho Vladislava Lukáčová po stretnutí s potenciálom zručností pre osobný rozvoj a vedenie, ktoré ponúkajú semináre Yehudu Tagara, založené na psychosofii, psychofonetike a metodickej empatii.

Pozícia líderky ženských kruhov je nové a neexistuje pre ňu formálne vzdelanie a kvalifikácia. Ženy to robia z vnútorného po-volania, intuície, osobného duchovného úsilia, vedomia a tvorivosti nových žien. Kiež je to vždy tak.

Vymedzili sme tri oblasti možných zručností:

1. Seba-starostlivosť a seba-manažment pre líderku ženských kruhov

2. Schopnosti potrebné pre vedenia skupiny

3. Manažment a zvládanie kríz v procesoch

 

1. ZRUČNOSTI SEBA-STAROSTLIVOSTI A SEBA-MANAŽMENTU

V tejto intímnej a intenzívnej práci s osobným a duchovným rozvojom žien sa líderky skupiny stretávajú s celou škálou osobných záležitostí, ktoré prítomné ženy vyjadrujú a projekujú v ženskom kruhu. Napriek tomu, že líderky sa nepredstavujú ako terapeutky a aj keď nenesú zodpovednosť z pozície terapeutky – keď sa ľudia otvoria a idú do procesu osobnej zmeny – všetko, čo v nich žije, sa môže vyjaviť a žiadať o pomoc.

S otvoreným srdcom pri držaní priestoru bezpečného pre srdce – líderky často preberajú tlaky a potreby, ktoré presahujú ich schopnosť správne sa nimi do hĺbky zaoberať. To tak z dôvodu osobných limitov, ako aj z dôvodu formátu skupiny. To môže viesť ku kompromitovaniu udržateľných hraníc a akumulácii stresu.

Na seminári by sa mohli zdieľať a praktizovať dve stratégie na riešenie tejto potreby:

 1. Vyčistenie a ošetrenie minulých skúseností s narušením hraníc a nahromadeného stresu z takejto expozície.
 2. Nadobudnutie zručností pre prevenciu budúceho stresu prípravou rituálov na posilnenie svojich hraníc a ochranu pred prijímaním projekcií a potrieb druhých, nad rámec našej voľby.

 

2. ZRUČNOSTI VEDENIA SKUPINY

Schopnosť dobre “držať” skupinu je vždy kombináciou manažmentu vlastného vnútorného priestoru a vonkajšieho priestoru, ktorý tvoríme pre iných. Obe je možné urobiť vedome a zručne.

Priestor potrebný na osobný rozvoj druhých je vytvorený z energie srdca, ktorá sa musí tvoriť a udržiavať. Zámery, ideológie a koncepcie nestačia. Ak pozývame ľudí, aby otvorili svoje srdcia a zdieľali svoj vnútorný život – skupinový priestor musí byť vylepšený, aby mohol udržať vnútorný život ľudí v bezpečí. Na to sú potrebné zvláštne podmienky. Prinesieme niekoľko návrhov, ktoré ukážeme a vyskúšame, ako môžu pomôcť pri metodickej tvorbe špeciálneho priestoru pre špeciálnu prácu s dušou:

 • Otvorenie špeciálneho priestoru.
 • Vytvorenie “bezpečnostnej zmluvy”. Predpokladáme tri úrovne bezpečnostnej zmluvy:
  – predpokladaná bezpečnostná zmluva – uvedomenie, čo účastníčky očakávajú od vedúcej skupiny z hľadiska osobnej bezpečnosti
  – deklarovaná bezpečnostná zmluva (dôvernosť, rešpekt a sloboda)
  – zmluva na mieru – špecifické potreby pre bezpečie konkrétnych účastníčok.
 • Vyjasnenie toho, čo príde – vyčistiť priestor od nenaplniteľných očakávaní a pripraviť ľudí na relevantné očakávania.
 • Požehnanie priestoru, jeho vysvätenie a pozdvihnutie z denného normálneho každodenného štandardu očakávaní ľudskej interakcie – venovať stretnutie niečomu vyššiemu, osobitnému, posvätnému.
 • Duch bezpečného zdieľania – stanovenie štandardov slobodného zdieľania, kde nie sú predmetom pripomienky, otázky a diskusie.
 • Duch empatie – predstavenie a vedenie empatických procesov medzi účastníčkami, v ktorých je prítomné ocenenie skúsenosti druhých bez úsudkov a rád.
 • Jasný akčný plán – vrátane voľného priestoru.
 • Uzavretie špeciálneho priestoru.

 

3. RIADENIE KRÍZ V SKUPINE OSOBNÉHO ROZVOJA

Keď sú ľudia pozvaní, aby sa otvorili a boli zraniteľní na skupinovom stretnutí venovanom osobnému rozvoju, je prakticky nemožné úplne kontrolovať, čo vyvstane. Ľudia projekujú vnútorné nenaplnené potreby, zranenia, strachy, reakcie, potlačené spomienky a vnútorné postavy, dobré a zlé – do líderky skupiny, účastníčok aj samotnej skupinovej situácie. Dokonca aj vtedy, keď je líderka skupiny vybavená zručnosťami potrebnými na podržanie a procesovanie účastníčky, ktorá vstupuje do vnútorného procesu, samotný priestor a stanovený účel stretnutia to možno neumožnia, nakoľko je potrebné splniť aj zmluvné očakávania skupiny.

Budeme zdieľať a trénovať zručnosti ako zvládnuť ženu v procese – bez toho, aby sa dostávala hlbšie a hlbšie do osobného procesu.

 • Identifikovanie potenciálnej krízy
  Uznanie osobných potrieb a procesov
  Používanie zvedomenia tela, aby sa “dostala von” z procesu – radšej než “prepadávať sa do procesu”
  Pozorovanie a učenie sa z osobných kríz


Program je praktický a zážitkový. Budeme pracovať na vlastných témach, skúsenostiach a výzvach, ktoré prinesiete, resp. ktoré sa nám v skupine počas diskusií objavia. Praktické ukážky riešenia rôznych situácií s psychofonetickými nástrojmi.

Absolventky obdržia certifikát o absolvovaní výcviku.

Workshop vedie:
YEHUDA TAGAR – zakladateľ Psychofonetiky, kouč, psychoterapeut. Vedie Školu empatie v Bernolákove, kde učí psychofonetiku pre osobný rozvoj aj pre terapeutickú prax. Založil niekoľko škôl po celom svete (Austrália, Izrael, Veľká Británia, Slovensko, Česko, Nemecko, Juhoafrická republika, Panama), momentálne žije a pracuje primárne v strednej Európe.

Workshop je v anglickom jazyku s tlmočením, znalosť angličtiny NIE JE potrebná.

 

Miesto: Škola empatie, Clementisova 20, Bernolákovo

Podmienky pre účastníčky:  program je určený prednostne pre ženy, ktoré pracujú so skupinami, alebo majú už nejakú skúsenosť s vedením terapií a chcú si rozšíriť svoje zručnosti a prehĺbiť kvality skupinovej práce akéhokoľvek charakteru.
Workshop je vhodným doplnením ku vlastnej praxi práce so skupinami, traumou a krízami.

Dátum:
20.-21.01.2018            09:30 – 17:30     SEBAMANAŽMENT A SEBASTAROSTLIVOSŤ
24.-25.02.2018            09:30 – 17:30     VEDENIE SKUPINY
09.-10.06.2018            09:30 – 17:30     KRÍZOVÝ MANAŽMENT

Cena:
Program ŽENA LÍDERKA (3 víkendy ) 400 Eur
Je možné si rozložiť splátky na tri, uhradené vždy najneskôr týždeň pred každým blokom 150 Eur/blok
Registráciu považujeme za záväznú až po úhrade zálohy vo výške 75 Eur.
Pri platbe celého programu treba uhradiť zálohu 200 Eur a zvyšok doplatiť na prvom bloku.
Info pre platbu vám pošleme po registrácii.

Ubytovanie:
V Bernolákove odporúčame Penzión Pálenica alebo hľadajte možnosti na airbnb. Ak vám stačí skromné prespanie vo vlastnom spacáku na gauči, máme priamo v škole k dispozícii 6-8 miest zdarma. Zariadená kuchynka a kúpeľňa je k dispozícii.

Kontakt:
PACE Stanka: 0905 659 599, slovakia@psychophonetics.com
SEBA-VEDOMÁ ŽENA Vlaďka 0917 517 843, info@sebavedomazena.sk

KAPACITA JE OBMEDZENÁ, REGISTRUJTE SA PROSÍM TU:

Error: Contact form not found.