20.4. Umelecké sebavyjadrenie – cesta osobného rozvoja – modelovanie z hliny

Online prednáška.

Aj Vy cítite túžbu vyjadriť sa umením?

Každá forma umenia je prepojená s inou časťou nášho Ja. Modelovanie z hliny predstavuje prúdenie našej životnej energie. Tým, že sa ponoríme do tvorenia hmoty vlastnými rukami, aktivujeme formotvorné sily, ktoré sú základom všetkých živých bytostí.

Modelovaním dávame našej životnej energii konkrétnu formu – naše vnímanie seba, iných či prírody pretavíme do reálnych kontúr. A tak neviditeľná životná dynamika, ktorá dokáže tvoriť všetky viditeľné fyzické formy, sa stáva viditeľná cez vyjadrenie našej vnútornej skúsenosti pri modelovaní z hliny.

Tento tvorivý proces vyjadrenia seba cez modelovanie z hliny je súčasťou štúdia psychofonetiky. Pretože každá ľudská duša je na podvedomej úrovni umelcom.

Intelekt tvorí iba menšiu časť našej duše. Väčšia časť duše je tvorená pocitmi, tónmi, obrazmi, tvarmi, dis/harmóniami, asociáciami, atď. A na to, aby sme sa hlbšie spoznali, potrebujeme tvoriť – vyjadriť sa cez umenie. Aj na to, aby sme hlbšie pochopili druhého človeka, potrebujeme vedieť vnímať neverbálne prejavy jeho duše.

Skutočná empatia je sama o sebe umením ????

 

Termín: 20.4., 18:00 – 19:30
Miesto: online
Cena: zadarmo

Prednáša Yehuda Tagar.

Živé vysielanie Facebook Live.
➡️ Pripojíte sa tu: https://www.facebook.com/events/874929743288449

Tešíme sa na Vás!