Otvárame nový ročník v Bratislave, stále je možné pridať sa až do septembra 2020

Aktuálne je otvorený zápis do štúdia Psychofonetiky v Škole empatie v  Bratislave.

 

Nový ročník otvárame v Bratislave v júli 2020.

 

Prvý vstupný seminár bude v Bratislave 1-5.7.2020 a druhý seminár bude 9-13.9.2020

>> Podmienky štúdia 
  >> Prihláška

 

Banner - zápis do 1. ročníka Školy empatie