22.1. Prekračovanie prahov na ceste k cieľu (PO)

Milí priatelia,
srdečne vás pozývame na prvý tohtoročný wokshop s Yehuda Tagar.
V živote nás vpred poháňajú naše ciele. Či je to nová práca, nový projekt alebo tvorivý nápad, ktorý chceme realizovať. Od prvotnej myšlienky po dosiahnutie cieľa však býva dlhá cesta, na ktorej stretáme viacero nástrah – prahov. Niektoré sú vonkajšie, tie sú viditeľné, iné vnútorné, ktoré dokážu dlhodobo unikať našej pozornosti.
Unikajú až do momentu, keď  si uvedomíme, že stojíme na mieste, že sa nehýbeme, že stagnujeme. A to je miesto, kde sa nám nepáči, kde sa necítime dobre. Je na hony vzdialené miestu, kde by sme chceli byť. A tak začneme pátrať, hľadať, čo je to, čo nás to vlastne zastavilo.
Dôvodov môže byť mnoho. Každý krok vpred je krokom do neznáma a stratou pomyselnej istoty. Získam týmto krokom, či stratím? Čo keď zlyhám? Som dosť dobrý na to, aby som to zvládol? Som pripravený? – toto sú otázky, ktoré sa v nás ozývajú a neraz nás ochromujú. Strach, pochybnosti či nedostatok sebavedomia nás vedia plne zamestnať.
Tento workshop vám pomôže rozpoznať, kde sa na ceste k cieľu nachádzate, čo sú vaše vlastné prekážky a dá vám správne nástroje, ktoré vám umožnia prekročiť svoje osobné prahy. Pomôže Vám postaviť sa svojmu strachu a pochybnostiam, aby viac neboli brzdou na ceste, po ktorej kráčate.
Súčasťou stretnutia je ukážka psychofonetickej práce v praxi. Môžete ju zažiť ako pozorovateľ alebo v prípade záujmu či potreby na svojom vlastnom príbehu.

Detaily udalosti:
Miesto / Location:  Experientia Prešov, Slovenská 49
Kedy / Time:  streda stredea 22.1.2020, 18:00 – 20:30
Cena / Fee: 15€
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1001600370222803/

Prihlasovanie: Na workshop je potrebné prihlásiť sa VOPRED, do UTORKA dopoludnia 21.1. a to  cez mail: denisa.krizanska@gmail.com

O lektorovi:
Workshop vedie YEHUDA TAGAR – terapeut a učiteľ pôvodom z Izraela s bulharsko-ukrajinskými koreňmi. Vyvinul vlastnú terapeutickú metódu Psychofonetiku, vystavanú na základoch Psychosofie, práce s gestom, hláskami a metodickou empatiou.
Jeho prístup je jedinečný, umožňuje klientovi rozpoznať nové zdroje, uvidieť, čo je nevidené a postarať sa o tú časť seba, ktorá potrebuje liečenie. Pôsobil v Austrálii, Juhoafrickej republike a v Anglicku a už niekoľko rokov vedie kurzy osobného rozvoja terapeutického counsellingu na Slovensku.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

NA TOMTO ODKAZE NÁJDETE VŠETKY AKCIE, KTORÉ PRIPRAVUJEME
Banner - zápis do 1. ročníka Školy empatie