23.2. Vývoj duše v budúcnosti (online)

Vývoj duše v budúcnosti
s Yehudom Tagarom

!!!Pre milovníkov filozofie!!!

Prinášame pre vás online prednášku zdarma
– v rámci série antroposofických prednášok Školy empatie s Yehudom Tagarom.

Sledujte nás online na FB v živom vysielaní.
FB event: https://www.facebook.com/events/332341941424044/
Kedy: utorok, 23 február 2021 o 18:00

Keď sa dokončilo vytváranie ľudského tela v tej podobe ako je dnes (telo sa nezmenilo úž tisíce rokov) – tvorenie individuálnej ľudskej duše sa ešte len začalo. Duša sa ešte stále tvorí. Ešte sa neprestala meniť.My sme jediným zvieraťom na zemi, ktoré si neustále vyvíja svoju kultúru, civilizáciu, zvyky interakcie a metódy prežitia. V minulosti bol tento proces riadený z vonku prostredníctvom duchovných autorít a inštitúcií.Minimálne posledných 100 rokov je duchovné vedenie ľudstva postupne delegované na individualitu. Majú ľudská duša a kultúry, ktoré vyjadruje, smerovanie v evolúcii?

Antroposofia a Psychosofia – teoreticko-filozofický základ, z ktorého vznikla Psychofonetika, tvrdí, že existuje smerovanie ľudskej duše. Ľudstvo ako celok prechádza fázami, ktoré sa podobajú vývinu človeka od narodenia po smrť a že sa teraz nachádza niekde v strede. Existuje potenciál na posun v ľudskej duši a tak isto aj potenciál na jej ??zánik a existuje sloboda voľby medzi nimi pre každého človeka. Tvrdí, že evolúcia, v strede ktorej sa práve nachádzame, je evolúciou vedomia. Vedomá evolúcia znamená, že budúcnosť máme v našich rukách. Existuje potenciál pre pozitívnu sľubnú evolúciu vedomia a aj pre opak. Záleží to od toho, čo každý jeden z nás robí každý deň. Tvrdí, že vedomý rozvoj duše je povahou človeka a že smerujeme smerom k budúcej civilizácii úplnej empatie medzi ľuďmi, ale budúcnosť závisí od individuálnej iniciatívy a začína práve teraz.

Prednášajúci Yehuda Tagar
Zakladateľ aplikovanej psychosofie, psychofonetiky a metodickej empatie. Študoval humanitné vedy, literatúru, históriu a filozofiu na univerzite v Haife, anglickú literatúru a divadlo, sociálne vedy, counselling a psychoterapiu na univerzite v Adelaide a antropozofiu na Emerson College v Anglicku. Pracuje na PhD na filozofických východiskách Psychosofie Rudolfa Steinera na univerzite vo Frankfurte nad Odrou.
_____________________
Štúdium Školy empatie: http://bit.ly/skola-empatie-studium
Workshopy a prednášky: http://bit.ly/skola-empatie-eventy
Videá: https://bit.ly/skola-empatie-fb-videa