23.3.2018 Zručnosti Seba-manažmentu: Metodická empatia s Psychofonetikou – PUBLIC TALK v BA

Zručnosti Seba-manažmentu: Metodická empatia s Psychofonetikou – PUBLIC TALK v BA

Public Talks sú prednášky, na ktorých sa zúčastňujú študenti Školy Empatie, ale zároveň sú prístupné aj verejnosti, čo je jedinečná možnosť využiť príležitosť, ako sa stretnúť s Yehudom Tagarom a jeho žiakmi.

Dobré vodcovstvo a dobrý manažment začínajú vo vnútri: ak si schopný viesť sa a manažovať vedome, môžeš byť dobrým vodcom a manažérom pre iných. Ale na to, aby si manažoval akýkoľvek systém, musíš byť schopný ho vidieť. Psychofonetika je metóda seba-uvedomenia a transformácie založená na seba-empatii. To, čo psychofonetický kouč robí s klientom, klient začne robiť sám so sebou a s inými. Tento seminár predstaví a demonštruje psychofonetické procesy seba-uvedomenia a metodickej empatie.

(Tento seminár je otvorený pre verejnosť a zároveň je súčasťou prvého ročníka Psychofonetiky v Škole Empatie – Certifikát “Mentor pre osobnú udržateľnosť”.)

 


SELF MANAGEMENT SKILLS: BECOME YOUR OWN LEADER

Methodical Empathy with Psychophonetics

Good leadership and good management start inside: if you can lead and manage yourself consciously – you can be a good leader and manager of others. But in order to manage any system you have to be able to see it. Psychophonetics is a method of self-awareness and transformation based on self-empathy. What the Psychophonetics coach does with the client – the client starts to do with oneself and with others. This seminar will introduce and demonstrate Psychophonetics processes of self awareness and Methodical Empathy.

(This seminar is open to the public and is at the same time a part of the Foundation Year in Psychophonetics – Diploma in Coaching for Personal Development & Resilience.)

 


Workshop vedie:

YEHUDA TAGAR – zakladateľ Psychofonetiky, kouč, psychoterapeut. Vedie Školu empatie v Bernolákove, kde učí použitie psychofonetiky pre osobný rozvoj aj pre terapeutickú prax

 

Workshop je v anglickom jazyku s tlmočením, znalosť angličtiny NIE JE potrebná

 

 

Miesto: Bratislava, PLEJS na Obchodnej 39

Kedy: 23.3.2018 od 18:00-21:00

Cena: 15 Eur

 

PROSÍM PRIHLÁSTE SA TU:

Error: Contact form not found.