24.11. Anatómia duše (online)

Duša je domovom pre naše vedomie a je to veľmi komplikovaný domov.

Na svet sa pozeráme skrz dušu, ale ju samotnú za bežných okolností nevidíme, lebo nemáme oči, ktoré by to dokázali. Pritom je taká bohatá a rôznorodá so všetkými svojimi impulzmi, túžbami, pocitmi, spomienkami vzorcami, zvykmi, ašpiráciami, inšpiráciami, a celou svojou hĺbkou. Ovplyvňuje tak veľa z toho, kým sme, čo robíme a ako to robíme, pritom väčšia časť toho je nevedomá.
Vo svetle Psychosofie je ľudská duša stále v procese utvárania sa. Psychofonetika umožňuje uvidieť ju, zorientovať sa v nej, preskúmať a rozvíjať ju.

Prednáša Yehuda Tagar
Zakladateľ aplikovanej psychosofie, psychofonetiky a metodickej empatie. Študoval humanitné vedy, literatúru, históriu a filozofiu na univerzite v Haife, anglickú literatúru a divadlo, sociálne vedy, counselling a psychoterapiu na univerzite v Adelaide a antropozofiu na Emerson College v Anglicku. Pracuje na PhD na filozofických východiskách Psychosofie Rudolfa Steinera na univerzite vo Frankfurte nad Odrou.

prihlásenie na janka.mudra@pace.sk
Kde: online
Kedy: utorok, 24 november 2020 od 18:00 do 20:00
FB: https://www.facebook.com/events/346585779973747/