24.5. Vedomý vzťah – úvodný seminár BA

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Tento seminár je úvodný k víkendovému semináru “Umenie vedomého vzťahu a sexuality”, ktorý sa koná 25.- 26.5. v Bernolákove. Viac

 
Dnešné vzťahy sa dostali na úroveň, kde už nie je možné sa inšpirovať vzťahmi našich rodičov. Potrebujeme sa posunúť na novú úroveň, kde základom spojenia je sloboda.
 
Ako byť vo vzťahu viac prítomní, viac milujúci, ísť navzájom do väčšej hĺbky a zároveň sa stať viac sami sebou, nestrácať sa vo vzťahoch, ale podporovať svoje cesty.
 
Workshop zahŕňa prednášku a praktickú časť. Workshop povedie Yehuda Tagar , kouč, poradca, terapeut, zakladateľ psychofonetiky, zakladateľ a lektor Školy empatie na Slovensku.
 
V psychofonetike sa učíme ako urobiť z výziev a problémov našich spojencov, ktorí nám pomôžu nájsť a vyliečiť hlboko skryté traumy a nenaplnené potreby ľudskej bytosti. Psychofonetika môže pomôcť aktivovať nový zdroj vďaka vytvoreniu hlbšej perspektívy voči sebe samému, hlbokému sebapoznaniu a porozumeniu vlastnému vnútru. Je to metóda osobného rozvoja, psychoterapie a liečenia na základe empatickej sily imaginácie, inšpirácie a intuície.

_______________

 

24.5. Conscious relationship

This seminar is introductory to the weekend seminar “Art of Conscious Relationship and Sexuality”, which takes place on May 25-26. in Bernolákovo.
 

Many of current relationships have reached a level where we can no longer be inspired by our parents’ relationships. We need to move to a new level where freedom is the cornerstone of the connection.

How to be more present, more loving, going more deeply together and become more yourself, not to lose relationships, but to support your travels?
 

In psychophonetics we learn how to make allies from our challenges and problems, which help us to find and heal deeply hidden trauma and unfulfilled needs of a human being.

Psychophonetics can help to activate new resources by creating a deeper perspective on oneself, deep self-knowledge, and by understanding of our own inner side. It is a method of personal development, psychotherapy and treatment based on the empathic power of imagination, inspiration and intuition.

 
Miesto konania / Venue : Hagia Sofia, Klincová 20, Bratislava
Vstupné / Fee : 20€, pre páry 30€
Trvanie / Duration: 18:00 – 21:00
 

Prihlásenie / Registration:

 
[contact-form-7 404 "Not Found"]