9.-10.11. Umenie vedomého vzťahu – Bernolákovo

FOR ENGLISH SCROLL DOWN
Súčasné vzťahy prechádzajú premenou. Hľadáme intimitu a slobodu zároveň. Rozdelenie rolí vo vzťahu je oveľa flexibilnejšie ,  o to viac sa musíme naučiť poznať seba samých a komunikovať  svoje potreby. V tomto sme však často na úrovni detí z materskej škôlky.

 Vzťahy už nie sú tak o kompromisoch  a prispôsobení sa, ako o realizácii potenciálu oboch partnerov. Potrebujeme sa posunúť na novú úroveň, kde základom spojenia je sloboda

Ako byť vo vzťahu viac prítomní, viac milujúci, ísť navzájom do väčšej hĺbky a zároveň sa stať viac sami sebou, nestrácať sa vo vzťahoch, ale podporovať svoje cesty? Ako v týchto nových podmienkach uspokojiť naše potreby po blízkosti, pochopení, vášni, autenticite a sebarealizácii?
Workshop zahŕňa prednášku a praktickú časť. Workshop povedie Yehuda Tagar , kouč, poradca, terapeut, zakladateľ psychofonetiky, zakladateľ a lektor Školy empatie na Slovensku.
 
V psychofonetike sa učíme ako urobiť z výziev a problémov našich spojencov, ktorí nám pomôžu nájsť a vyliečiť hlboko skryté traumy a nenaplnené potreby ľudskej bytosti. Psychofonetika môže pomôcť aktivovať nový zdroj vďaka vytvoreniu hlbšej perspektívy voči sebe samému, hlbokému sebapoznaniu a porozumeniu vlastnému vnútru.Je to metóda osobného rozvoja, psychoterapie a liečenia na základe empatickej sily imaginácie, inšpirácie a intuície.
____________________-

9.-10.11.  The art of conscious relationship and intimacy

 

Current relationships are changing. We seek intimacy and freedom at the same time. The division of roles in a relationship is much more flexible, the more we have to learn to know ourselves and communicate our needs. However, in that we are often at the level of kindergarten children.

 Relationships are no longer about compromising and adapting, rather than realizing the potential of both partners. We need to move to a new level where freedom is the cornerstone of the connection.

 How to be more present, more loving, going more deeply with each other while becoming more of yourself, not losing yourself in relationships, but supporting path of each other? How to saturate our needs of closeness, understanding, passion, authenticity and self-realization in these new conditions?
Miesto konania / Venue : ECCE HOMO, Clementisova 20, Bernolákovo
Vstupné / Fee : 110€,
                                prihlásenie do 15.9. : cena 90€!
Trvanie / Duration: 9:30- 17:30
Prihlásenie / Registration:

Error: Contact form not found.