25.4.2018 Autorita a sloboda – BA

AUTORITA A SLOBODA

Ako viesť, keď nie je koho nasledovať

Objavovanie našej vnútornej autority

Tak ako to je od počiatku vekov, svet a my prechádzame neustálym vývojom. Každému novému evolučnému kroku predchádza obdobie hľadania. Kedy to čo bolo, už nefunguje a niečo nové ešte len vzniká.

Kedysi bolo prirodzené a zdravé, že nám bola  duchovná autorita odovzdaná zvonku.  Je to ešte stále vhodné, ak sa to týka detí. Deti potrebujú niekoho, ktorý ich bude jasne viesť. Ale aj podoba toho, čo to je byť autoritou pre dieťa je nová. Suvisí s nami. V súčasnosti pre dospelých nasledovanie vonkajšej autority, všeobecných pravidiel,  znamená úpadok, nenapredovanie v evolúcii, dospievaní a naplňaní nášho potenciálu. 

Skutočný pravdivý etický vodca sa presunul zvonku dovnútra. Tento proces sa odzrkladlil na verejnosti aj kultúre v 60 tych rokoch. Ale staré tradície, štruktúry a zvyky pretrvávajú.  Zrodenie našej vnútornej autority je možné iba zvnútra našej duše. Psychofonetika je procesom “vnútorného zrodenia” našej vnútornej autority, vnútorného vodcu.

 

Medzi tyraniou a chaosom – ako zvládnuť disciplínu v sebe?
Predstava Autority ako vnútorného učiteľa sa nám väčšinou spája s prísnosťou, neústupnosťou, nárokmi a podmienkami. Často nás taký obraz odpudzuje tak silno, že nedokážeme si pod pojmom Vnútorný učiteľ predstaviť nič pozitívne. Avšak bez nejakej základnej disciplíny sa život človeka mení na zmäť popudov, na chaos myšlienok a protichodných činov. Z tohto uhla pohľadu zrejme nik nepochybuje o potrebe určitého „pána“, „majstra“, „kapitána“, ktorý by život kormidloval cez more výziev života pevne a isto.

Potreba byť autoritou “ja” vo vlastnej duši
Ak si však z akéhokoľvek dôvodu postavíme ako „kapitána“ na rozhodujúce miesto vo svojom živote kohokoľvek iného ako sami seba, čoskoro sa začnú vynárať zásadné konflikty. Naše prebúdzajúce sa Ja už neznesie príkazy zvonka, ktoré ho nútia ísť proti sebe. Kde však nájsť toho, kto človeka bude viesť rozumne?

Súčasné výzvy pre autoritu v terajšom osobnom živote.
Humanistické prúdy v psychológii v spolupráci s novými ezoternými pohľadmi prinášajú mnoho veľkých ideí – ako je rešpekt k sebe samému, sebaprijatie, odpustenie si, intuitívne vnímanie prúdov v živote… Ale ako to naplniť? Väčšina života je merateľná našim výkonom, naplnením podmienok, ktoré sú zvonka na človeka kladené, ako v tomto zostať celistvý a sebarešpektujúci sa?

Výzvy – zostať v centre svojej vlastnej duše
Je čas nájsť skutočný spôsob ako vidieť vlastnú dušu. Nezostať len v duši pozerajúc sa do sveta, alebo reflektujúc iba telesné dianie. Je čas nájsť spôsob ako vytvoriť možnosť pozrieť sa na duševné prežívanie z objektívneho uhla pohľadu. Pričom túto schopnosť má každý jeden človek. Nepotrebuje byť k tomu špeciálne roky školený, nepotrebuje k tomu iných. Keď človek stojí v centre svojej duše v perspektíve voči tomu, čo sa mu deje, je sám sebe najväčším odborníkom. Je zároveň majstrom, pánom, aj autoritou, ktorá ho môže viesť životom najrozumnejšie, adekvátne k jeho telesno-duševno-duchovným potrebám.

 

Seminár povedie Yehuda Tagar (Austrália, Južná Afrika, Anglicko), terapeut, zakladateľ psychofonetiky, riaditeľ Psychophonetics Institute International, predseda Akadémie Psychosofie pre Strednú Európu a zakladateľ a lektor Školy Empatie na Slovensku

Seminár zahŕňa prednášku a praktická časť. Bude tlmočený z angličtiny so slovenčiny.

 

Miesto: Ateliér LES, Pri Suchom mlyne 33, Bratislava, streda 25.4.2018, 18.00 – 21.00

Kedy: streda 25.4.2018, 18.00 – 21.00

Cena:  15 eur

 

prihlasovanie: alica@atelierles.sk

(prihlásenie prostredníctvom mailu je potrebné, počet miest je obmedzený)

bližšie info o Atelier LES: http://www.atelierles.sk/