26.1. Čo mi chce moje telo povedať? (online)

Online prednáška o psychosomatickom liečení a o odkaze, ktorý nesú telesné príznaky.

⁕ Každý zdravotný problém má aj subjektívnu stránku či už si je toho človek vedomý alebo nie.
Človek je jeden systém: telo, duša a duch. Tvorí to jeden celok. Každá časť tohto systému vplýva neustále na celok. Sme živé, cítiace, mysliace, duchovné bytosti so vzťahmi a žijeme v našom fyzickom tele ako v dome. Preto psycho-spirituálno-somatický prístup je vlastne len zdravým sedliackym rozumom.

⁕ Ak vnímame len fyzickú časť našej bytosti, bez uznania životných síl a cyklov, emočnej, mentálnej, vzťahovej a duševnej dynamiky, ostávame len na povrchu. Nemôžeme tak pochopiť, čo sa deje.

????????
✪ V psychosomatickom liečení vychádzame zo subjektívnej skúsenosti človeka. V tomto prístupe sa vzťahujeme ku klientovi ako ku kolegovi, čo je základ participatívnej medicíny. Vedieme klienta k tomu, aby vnímal, vyjadril, vizualizoval a zapojil sa do vlastného liečenia. Z klienta sa stáva svoj vlastný liečiteľ za našej pomoci.

????????
Počas 30 rokov praxe na klinikách a v súkromnej praxi Yehuda a ďalší kolegovia využívali procesy psychofonetiky na psychosomatickú terapiu. Boli schopní pomôcť ľuďom s týmito zdravotnými ťažkosťami: panické stavy, anorexia, zvládanie bolesti, zvládanie stresu, posilnenie imunity, herpes, vredy, vysoký krvný tlak, kožné problémy, migrény, astma, autoimunitné ochorenia, poradenstvo pri rakovine, syndróm chronickej únavy, endometrióza, regenerácia chrupavky, zápal a paliatívna starostlivosť.

Sledujte nás na Facebooku v živom vysielaní Školy empatie.
Prednáška je zadarmo.
26.01.2021 utorok o 18:00
FB event: https://www.facebook.com/events/1049591818876640/

Yehuda Tagar pôsobil na klinikách v Austrálii a v Južnej Afrike toľko rokov, kde v spolupráci s lekármi pomohol svojim klientom k psychosomatickému liečeniu najrôznejších stavov. Na základe týchto skúseností vyvinul procesy zamerané na psychosomatické liečenie, čo potom integroval do metódy psychofonetika.
_____________________
Štúdium Školy empatie: http://bit.ly/skola-empatie-studium
Workshopy a prednášky: http://bit.ly/skola-empatie-eventy
Videá: https://bit.ly/skola-empatie-fb-videa