26.11. Psychofonetické individuálne terapeutické sedenia v Košiciach (KE)

Výnimočná možnosť objednať sa na individuálne psychofonetické sedenie s Yehudom Tagarom v Košiciach!
Nedeje sa to každý deň, aby prišla príležitosť vyriešiť si svoju tému s človekom, ktorý sa 30 rokov venuje terapeutickej práci s ľuďmi na rôznych miestach sveta. Je to izraelsko-austrálsky terapeut 20 rokov pracoval na klinikách v Austrálii a Južnej Afrike, kde vyvíjal metódu Psychofonetiky. Aj ďalšie roky v Európe venoval pomoci ľuďom, aby mohli prevziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk. Pomáha im stať sa svojím vlastným liečiteľom, učiteľom a kapitánom svojho života pričom nevytvára závislosť na ňom ako terapeutovi.
Otvorenie Školy empatie v Košiciach je príležitosťou využiť jeho skúsenosti a poznanie na riešenie rôznych osobných tém.
Terapie budú prebiehať v nasledujúcich termínoch
24.9., 8.10., 6.12., 15.2., 29.4., 18.6., 3.9. 16.-18.10., 25.-26.11.
Pre rezerváciu termínu je potrebné sa objednať na janka.mudra@pace.sk alebo 0948 216 772 Jana
Tlmočenie je zabezpečené v prípade potreby.

Podrobnejšie informácie
S čím vám môže terapeutické sedenie pomôcť?
S čímkoľvek, čo klient považuje za problematické, čo riešiť chce a je ochotný prevziať za to zodpovednosť, a týka sa to jeho samého. Napríklad, najrôznejšie strachy, hnev, neistota, neschopnosť konať, prokrastinácia, neželané a opakované reaktívne správanie, projekcie, závislosti, dôsledky zneužívania, sebanenávisť, bolesť (telesná či duševná), Ale aj potrebné zmeny ako dôležité životné rozhodnutia, vzťahy (rodinné, partnerské, pracovné), osobný rast a rozvoj.

Psychofonetika je metoda práce klienta s vlastnými duševnými obsahmi (otázkami, problémami).
Cieľom práce klienta na sebe je nové sebauvedomenie a mobilizácia vôle smerom k želaným zmenám v živote.
Ako nástroje sa používajú empatický rozhovor a vyjadrovanie vnútorného diania klienta pomocou vedomých giest (rukami, telom). Klient je pri celom procese pri plnom vedomí a má úplnú kontrolu nad témou, prioritami, smerovaním a hĺbkou dialógu a skúmania. Klient tak preberá plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a osobný rozvoj. Terapeut klienta pri procese sprevádza. Stáva sa tak odborne školeným priateľom a “pôrodnou asistentkou” klientovho nového sebauvedomenia.

AKO TO FUNGUJE?

Klient získáva pomocou vedomého vnímania svojich pocitov a svojho fyzického tela body vstupu k hlbšej inteligencii ľudského tela, v ktorom sú uložené všetky zážitky. Metodickým použitím pamäte tela klient získava novú perspektívu, nový pohľad na vlastné zážitky, emocionálnu dynamiku a opakované, “automatické” správanie. Na základe tohoto nového pohľadu na samého seba sa môžu začať uskutočňovať praktické zmeny v živote klienta.
Všetky zážitky a skúsenosti sa počas života človeka ukladajú špeciálnym spôsobom v ľudskom tele. Nie všetky sú ale ľahko dostupné bežnému rozpamätávaniu sa – potlačili sme spomienku, alebo sú z raného detstva a podobne. Napriek tomu všetky ovplyvňujú náš duševný život, sociálne vzťahy i telesné zdravie. Práve tie nevedomé, zabudnuté zážitky sú tie, ktoré nás môžu ovplyvňovať ešte viac, pretože nevieme, čo v nás pôsobí.
Psychofonetika umožňuje, aby sa vzorce správania, myšlienky, emócie, pocity, predstavy o sebe samom, reakcie a projekcie dali spojiť s momentom a príčinou ich pôvodného vzniku. Ošetrenie pôvodnej príčiny z minulosti umožňuje zrealizovať želané zmeny v súčasnosti.

Pozrite si aj krátke video (v angličtine so slovenskými titulkami)
KTO JE YEHUDA TAGAR
https://www.youtube.com/watch?v=HgT8m_XJQ50

ČO JE PSYCHOFONETIKA
https://www.youtube.com/watch?v=9jDl34EdeAE&list=PLlHp2ZUI9HXtJhPO5y0SsPnYlfAiKaMqD&index=2

PRIEBEH TERAPEUTICKÉHO SEDENIA

KONVERZAČNÁ FÁZA
Klient prichádza na stretnutie s témou, ktorú chce riešiť. Môže to byť napríklad strach z rozprávania na verejnosti, pred skupinou ľudí.Základom stretnutia je rozhovor. Terapeut klienta počúva a podporuje v popise a prežívaní jeho životnej situácie. Používa pri tom nástroje Metodickej empatie. Pomocou empatie pozýva klienta, aby do konverzácie zapojil hlbšiu dimenziu bytia, aby sa viac spojil so svojim cítením. Klient cíti, že terapeut mu hlboko rozumie, vytvára sa pocit spojenectva, komunity a duševného tepla – bezpečie dostatočné na to, aby klient mohol získať prístup k tým častiam samého seba, kde sa bežne neodvažuje.
Terapeut pomôže klientovi lepšie sa zorientovať a porozumieť svojej situácii, získať nadhľad a potenciálne si uvedomiť súvislosti, vynára sanový, hlbší zmysel situácie. Obvykle je na zmenu postojov a konania potrebné vynaložiť vôľové úsilie. Potenciál tejto novej vôle býva potlačený pod hlbokými vrstvami popierania, zranení a strachu. Terapeut pomáha klientovi nabrať odvahu a povzbudí ho, aby prevzal hlbokú zpodpovednosť za vlastnú realitu, za svoj vnútorný i vonkajší život. Výsledkom tohto procesu je Prianie klienta – prianie zmeny. Prianie vyplynie bez námahy z klientovej hlbokej intuície, ako pri hladkom pôrode po náležitom procese tehotenstva. Prianie sa narodí.
Prianie stavia klienta do pozície skutočného vodcu procesu. Terapeut pracuje ako “pôrodná asistentka” priania, a potom ako klientov spoločník na ceste za jeho naplnením. Smer cesty udáva ten, koho cesta to je – klient.
Už aj samotné prianie mení realitu klienta, prianie sa začína uskutočňovať. Proces je možné v tomto bode ukončiť, alebo je možné pokračovať tzv. fázou akcie.

FÁZA AKCIE
Po vytvorení priania začína fáza akcie. Klient si vyberie príklad z nedávnej minulosti, skutočný moment zo svojho života, v ktorom sa udiali veci, na ktoré bola zameraná fáza konverzácie. Tento moment sa využije ako bod vstupu do reality, ktorá leží pod ním. Kombináciou aktivít vnímania, gesta, aktívnej vizualizácie a zvukov sa preskúma. Odhalia sa tak ukryté vzorce, zvyky, nefunkčné obranné mechanizmy, rôznorodosť vnútorných postáv a hlboká logika kažej z nich, i skrytý potenciál liečenia človeka. Smerovanie a priority sú v celom procese určované prianím klienta. Klient je počas celého procesu pri plnom, bdelom vedomí, terapeut ho sprevádza ako školený priateľ či sprievodca v neznámom teréne. Každý z odhalených prvkov bude pochopený a potom sa transformuje. Po konci fáze sedenia si terapeut s klientom overia, či bolo prianie naplnené, nasleduje domáca úloha – klient si prianie a poznanie súvislostí “odnáša domov”, a v bežnom živote pozoruje, aké zmeny sa dejú. Pre komplexnejšie problémy je vhodné urobiť 2-3 sedenia, niekedy viac.

cena sedenia: 80e
trvanie sedenia: 60-90 minút
Kontakt Jana 0948 216 772
janka.mudra@pace.sk
Termín sedenia Vám potvrdíme spätným e-mailom.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.