26.3. Potreby dieťaťa a dospelého v rôznych etapách života

Online prednáška

V každej etape svojho vývoja má človek odlišné potreby, ktoré sú typické pre dané obdobie. Platí to pre deti, dospievajúcich a aj pre dospelých každej vekovej kategórie.

Tieto potreby súvisia s tým, že v rôznych etapách sa človek zaoberá rozličnými záležitosťami a rôzne jeho časti sa prirodzene rozvíjajú.

Ak tieto potreby nie sú naplnené v danom období, výsledkom je, že sa vytvára medzera v rozvoji. Vytvoria sa nevedomé obranné mechanizmy, ktoré sa neskoršie prejavujú ako obmedzenia v rôznych oblastiach života už dospelého človeka, napr. vo vzťahoch, rodičovstve či v pracovnom živote.

Tieto poznatky sa dajú dobre využívať v terapeutickej praxi, aj pri sebarozvoji, pri vyjasňovaní pôvodu konkrétnych výziev v živote človeka.

 

► Na tejto prednáške si povieme tieto základné biografické etapy a zodpovedajúce potreby. Tiež sa pozrieme na to, ako sa dajú identifikovať medzery vo vývoji a prítomné obranné mechanizmy.

► Predstavíme terapeutický proces, ktorý umožňuje dopĺňať tieto medzery dodatočne, neskôr v živote človeka, skrz to prekonať obranné mechanizmy a súvisejúce životné výzvy.

 

Vstup voľný.
Miesto: online
Termín: 26.3.2021, 18:00 – 19:30

Link na pripojenie:
https://www.facebook.com/events/262735085340813

Tešíme sa na Vás!