29.11. Poslanie zla – BA

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Existuje zlo?

Ak áno, aký je jeho zmysel?

Tak ako sa ľudské svaly používaním stávajú silnejšími,  rovnako sa človek stáva lepším prekonávaním zla, ktoré sa mu stavia do cesty. Úlohou zla je podporovať vzostup človeka. To je účel evolúcie.

Tento seminár vám predstaví psychofonetiku ako jeden z nástrojov, ktorý vám môže umožniť získať zručnosti sebauvedomenia, pochopenia a vytvorenia hlbšej perspektívy voči vlastnej skúsenosti práve, keď je to potrebné.

Psychofonetika je metódou osobného rozvoja, psychoterapie a liečenia na základe empatickej sily imaginácie, inšpirácie a intuície.

Workshop vedie:

YEHUDA TAGAR – zakladateľ Psychofonetiky, kouč, psychoterapeut. Vedie Školu empatie v Bernolákove, kde učí použitie psychofonetiky pre osobný rozvoj aj pre terapeutickú prax.

Workshop je v anglickom jazyku s tlmočením, znalosť angličtiny NIE JE potrebná.

*******************************************************************

MISSION OF EVIL

with Yehuda Tagar 

Does evil exist?

If yes, what is its purpose?

As human muscles become stronger through use, equally does the man become better by overcoming the evil that gets in his way. The task of evil is to promote the ascent of man. That is the purpose of evolution.

This lecture is introducing psychophonetics as one tool that can help us to gain skills of self-awareness, understanding and ability to create a broader perspective towards our own experience there where it is needed.

Psychophonetics is a method of personal development, psychotherapy and healing based on power  of empathy through imagination, inspiration and intuition.

*******************************************************************

Miesto / Location: Centrum Agathos, Osadná 15, 831 03 Bratislava
Kedy /Time:  streda 27.11.2019, 18:00 – 21:00
Cena / Fee:  20 Eur

 

KAPACITA JE OBMEDZENÁ, PRIHLÁSTE SA PROSÍM TU / PLEASE, REGISTER HERE:

Error: Contact form not found.