28.5. 7 podmienok udržateľného osobného rozvoja

Sú to podmienky, ktoré umožnia zdravý rozvoj človeka. Vlastná vnútorná autorita a sila môžu prirodzene rásť, keď je prostredie vhodné.

Tieto podmienky umožnia plynulý rast človeka. Jeho potenciál, ktorý sa ešte nerozvinul, je podporovaný a má možnosť sa realizovať. Je to niečo, o čom každý z nás vo vnútri vie, že sa tým môže stať. Je to tá vízia, ktorá dáva smerovanie každému v jeho živote.

Dosiahnuté podmienky a kvalita vnútorného života by mali byť stále. Je to prirodzená túžba človeka. Preto zahŕňame do nášho uvažovania aj “udržateľnosť” ako potrebnú kvalitu osobného rozvoja. Znamená to vydláždenú cestu dopredu.

Vieme, že veľa ľudí intuitívne už pozná aspoň časť týchto podmienok, pretože sú synonymami zdravého vnútorného života človeka.

 

Sú to prirodzené podmienky, ktoré spájajú všetky oblasti života:

  1. Starať sa o seba podľa vlastnej intuície
  2. Chápať svet, ľudí a seba cez empatiu.
  3. Uznanie vnútorného neviditeľného sveta za reálny
  4. Uznanie existencie vlastného vnútorného sveta druhého. Rešpektovanie hranice medzi našim svetom a svetom druhého.
  5. Robenie vedomých rozhodnutí a konanie podľa nich
  6. Využitie sily vďačnosti
  7. Konzistentnosť v živote a v prístupe. Život podľa vlastných hodnôt.

 

Tieto podmienky Vám môžu poslúžiť na revíziu vnútorného života: na zistenie oblastí, ktoré potrebujú viac pozornosti, ako aj tých, v ktorých sa Vám darí.

Keď to začnete vedome pozorovať a aplikovať, stane sa to tréningom vnútorného vodcovstva. Každodenný život potom poslúži aj ako duchovné cvičenie, duchovný rozvoj.

Na tejto prednáške povieme viac o týchto podmienkach: odkiaľ pochádzajú a ako sa dajú prakticky používať v živote.

 

Miesto: online, Facebook Live
Čas: 28.5., 18:00 – 19:30

Pripojíte sa na tomto odkaze »

Vstup voľný.
Prednáša Yehuda Tagar.

Otázky budete môcť položiť písomne priamu pri videu v komentároch.

Tešíme sa na Vás!