3.11. HOMO SAPIENS PROGRESSIO – ĽUDIA AKO VYVÍJAJÚCE SA BYTOSTI (online)

sculptor-making-human-body-model-with-clay

Vedomý vývoj vedomia – zámerná evolučná teória.

Jednou z hlavných charakteristík Homo Sapiens je, že na rozdiel od iných cicavcov na Zemi sa neustále vyvíjame.
Pre niektorých je náš vývoj vysvetliteľný kombináciou genetiky a kultúrneho vplyvu. Z antropozofického hľadiska nie je naša genetika a výchova príčinou, ale výsledkom našej vnútornej podstaty: vyvíjame sa. Náš vývoj je vedomý.

V tejto prednáške bude načrtnutá minulá, súčasná a budúca evolučná perspektíva, inšpirovaná antropozofickým pohľadom na človeka a pozorovaním a transformačnou prácou, ktoré nám umožňuje Psychofonetika.

Prednášajúci: Yehuda Tagar, zakladateľ psychofonetiky, učiteľ, counsellor a terapeut s dlhoročnou praxou.

Sledujte nás ONLINE 3. novembra 2020 o 18:00https://www.facebook.com/events/375319353585798/

Info o nás: www.pace.sk