7.11. Prokrastinácia ako zlodej života – BA

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Pre niečo sa rozhodnete a potom robíte všetko iné, len nie to, pre čo ste sa rozhodli. Zrazu potrebujete poupratovať celý byt, presadiť kvety alebo idete na facebook a len scrollujete nižšie a nižšie, akoby od toho závisel váš život. Až nakoniec zistíte, že vám na pôvodný plán už nezostáva dostatok času a preložíte to na zajtra. A len pozeráte ako dni plynú.

Prokrastinácia nie je tak malý problém, ako by sa mohlo zdať. Vždy prináša nepríjemné dôsledky – pocit stagnácie a nespokojnosti, nepríjemný pocit zo seba samého a mnohokrát tiež hnev a sklamanie našich blízkych. Nedokážete dostáť svojim predsavzatiam, ako by ste mohli byť na seba hrdí? Čo je ale horšie, stratený čas vám nikto nevráti. Zistiť na konci života, čo všetko z toho čo ste chceli, ste nenaplnili, môže byť veľmi trpké.

Na tento v našich životoch hojne sa vyskytujúci jav sa pozrieme za pomoci psychofonetiky.

Registrácia nižšie.

____________________________

Procrastination as a thief of life

You decide to do something  and then do everything else, just not that what you have chosen. Suddenly you need to clean the whole apartment, replant the flowers or go on facebook and just scroll down and down as if your life is dependant on it. After all, you will find that there is not enough time left for the original plan and you will move it for tomorrow. And then you just watch as the days go by.

Procrastination is not such a small problem as it might seem. It always brings unpleasant consequences – a feeling of stagnation and dissatisfaction, an unpleasant feeling about yourself and many times also the anger and disappointment of our loved ones. You can’t fulfill your resolutions, how could you be proud of yourself? But what’s worse, no one will give you back your wasted time. Finding out at the end of your life that out of all what you wanted to fulfill, did not come true, it can be very bitter finding.

During this event, we will look at this phenomenon, so abundantly occurring in our lives, with the help of Psychophonetics.

 

MIESTO KONANIA/VENUE: Brighter Life Center, Hurbanovo námestie 5, Bratislava

ČAS KONANIA/TIME: 18.00-21.00

PRÍSPEVOK/FEE:  20€

PRIHLÁSENIE/REGISTRATION:

[contact-form-7 404 "Not Found"]