3. medzinárodná konferencia Psychofonetiky

Tradične v októbri organizujeme pre našich absolventov a študentov záverečného ročníka tréningu Medzinárodnú konferenciu Psychofonetiky. Ide o profesionálne stretnutie, výmenu skúseností a vzájomné obohatenia sa.

Už sa tešíme na skvelé stretnutia.
Tím PACE.