31.1. Umenie ako nástroj transformácie – BA

rôzné roztekané vodné farby

Uznávaný lektor Yehuda Tagar o zásadnej úlohe umenia v osobnom rozvoji, liečení a transformácii.

Workshop určený všetkým, ktorí chcú rozumieť ľudom na hlbokej úrovni, pestovať vlastné umelecké vyjadrenie a inteligenciu.

Ľudská duša nie je počítač. Je to umelec v tvorivom procese a intelekt je len jeho malou časťou. Vyjadrenia slovami, vetami a definíciami sú výsledným produktom procesu imaginácie, asociácií, významu, motivácie, zámerov a osobného zmyslu. Priradzovanie významu či zmyslu je primárne kreatívna umelecká dynamika.

Prebuďte sa do hlbokej ľudskosti metódou umeleckej terapie – psychofonetiky.

Ak si prajeme pochopiť skutočné zámery druhého človeka, musíme mu načúvať za rámec slov. Na to, aby sme toho boli schopní, musíme aktivovať a posilniť náš neverbálny, umelecký, imaginatívny život.

Psychofonetika je metóda umeleckej terapie, koučingu, psychoterapie a psychosomatického liečenia. Zapája hlbokú inteligenciu gesta a pohybu, aktívnu vizualizáciu, hlásky a intonáciu, ktoré sú založené na aktívnom vnímaní duševnej dynamiky v tele. Tieto médiá sú rozšírením tanca, drámy, maľby, sochárstva, poézie, hudby, architektúry a sociálnych umení. Umenie je prostriedkom na vyjadrenie, liečenie, premenu a výživu hlboko v ľudskej duši.

YEHUDA TAGAR – zakladateľ psychofonetiky, terapeut a učiteľ pôvodom z Izraela s bulharsko-ukrajinskými koreňmi. Jeho prístup je jedinečný, umožňuje klientovi rozpoznať nové zdroje, uvidieť, čo je nevidené a postarať sa o tú časť seba, ktorá potrebuje liečenie. Pôsobil v Austrálii, Juhoafrickej republike a v Anglicku a už niekoľko rokov vedie kurzy osobného rozvoja a terapeutické poradenstvo na Slovensku.

Prihlásenie nižšie 

[EN] – ART OF EXPRESSION FOR TRANSFORMATION
The role of the expressive arts in personal development, healing and transformation
With Psychophonetics – awakening to deep humanity

‘Real knowledge comes from expression’
By Yehuda Tagar
Founder of Psychophonetics, Directorof Psychophonetics Institute International, PACE – Psychosophy Academy of Central Europe and Skola Empathie.

The human soul is not a scientist, a philosopher or a computer. It is an artist in a creative process, first and foremost, consciously or not. Reflective intellect is a small part of it. By the time you say something in words, sentences, definitions and concept – it is the finished product of a process of imagination, associations, meaning, motivation, intentions and personal meaning, none of these is originated in the reflective intellect. Meaning is primarily a creative, artistic dynamics.

If you wish to understand another person’s real intention and meaning – you have to listen to him/her beyond the words and hear the rich soul process that created the words spoken. To do that – you must activate and strengthen your own non-verbal, artistic, imaginative life. Those of us who wish to understand people deeply have to cultivate their own artistic expression and intelligence. Real empathy is impossible without it.

Psychophonetics – a method of arts therapy, coaching, counselling, psychotherapy, psycho-somatic healing and consultancy – engages the Deep Intelligence of Gesture & Movement, Active Visualization, Sounds & Intonation, all based on Active Sensing of he soul dynamics in the body. These mediums are extensions of dance, drama, painting, sculpting, poetry, music, architecture, social arts. The expressive arts express, heal, transform and nurture the depth of human soul-life.

All true artistic endeavours have implications for human communication, education, social cohesion, heightened awareness and healing, both personal and social.

Counsellors are soul artists.


Workshop je v angličtine so slovenským prekladom.

Miesto / Location:  Ateliér Les, Pri suchom mlyne 22, Bratislava

Kedy / Time:  piatok 31.1, 18:00 – 20:00
Cena / Fee: 20€
Študenti Školy empatie majú vstup zdarma.

KAPACITA JE OBMEDZENÁ, PRIHLÁSTE SA PROSÍM TU / PLEASE, REGISTER HERE:


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Banner - zápis do 1. ročníka Školy empatie