12.3. WORKSHOP: Chronická únava ako príležitosť návratu k sebe samému – BA

Vyliečte chronickú únavu a získajte prístup k životným zdrojom a tvorivosti. Uznávaný kouč a psychoterapeut Yehuda Tagar na to využíva metódu psychofonetiky, ktorá umožňuje priame spojenie s naším vlastným životným telom.

Chronická únava je vyčerpaná životná energia. V tele sa nazbierali dôsledky negatívneho myslenia, deštruktívnych emocionálnych vzorcov a nevhodného životného štýlu. V určitý moment pohár pretečie. Mimoriadne nepríjemná skúsenosť však v sebe nesie potenciál bodu obratu, aby sa človek naučil o
seba postarať a uzdraviť svoje vnútorné zranenia.

Ako sa vyliečiť z chronickej únavy?

Ako rozvinúť hlbšie spojenie so sebou samým?

Psychofonetika umožňuje zotavenie zo straty energie, ale zároveň ponúka nástroje na komunikáciu s naším vnútorným svetom. Ide o mimoriadne účinnú metódu osobného rozvoja, psychoterapie a liečenia na základe empatickej sily imaginácie, inšpirácie a intuície.

YEHUDA TAGAR – zakladateľ psychofonetiky, kouč, psychoterapeut a učiteľ pôvodom z Izraela s bulharsko-ukrajinskými koreňmi. Ako divadelný režisér zistil, že v geste a hláskach sa skrýva terapeutický potenciál. Jeho prístup je jedinečný, umožňuje klientovi rozpoznať nové zdroje, uvidieť, čo je nevidené a postarať sa o tú časť seba, ktorá potrebuje liečenie. Pôsobil v Austrálii, Juhoafrickej republike a v Anglicku a už niekoľko rokov vedie kurzy osobného rozvoja a terapeutického poradenstva na Slovensku.

Workshop je v anglickom jazyku s tlmočením, znalosť angličtiny NIE JE potrebná.

____________

Chronic fatigue as an opportunity to return to yourself

Chronic fatigue is an exhausted life energy. The body has gathered the consequences of negative thinking, destructive emotional patterns, and inappropriate lifestyle. At some point the cup flows over. Extremely unpleasant experience carries the potential of a turning point in order for a person to learn how to take care of himself/herself, to heal internal wounds and to gain access to deep resources of life and creativity. He/she needs to develop a deeper connection with it oneself.

And this is the main focus for treatment of chronic fatigue. Psychophonetics allows direct connection with our own life body, allowing us to discover and recover from the loss of energy, while providing us with a deeper connection to our own inner being.

____________

Miesto / Location: Monsters Bar and Café, Rusovská cesta 50-56 (Petržalka City), Bratislava
Kedy / Time:   štvrtok  12.3., 18:00 – 21:00
Cena / Fee: 20€
Študenti Školy empatie majú vstup zdarma.

KAPACITA JE OBMEDZENÁ, PRIHLÁSTE SA PROSÍM TU / PLEASE, REGISTER HERE:


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Banner - zápis do 1. ročníka Školy empatie