7.9.2018 Od traumy k plnému žitiu – BA

Trauma je veľká bolesť pochovaná na dne našej duše. Uhrýza nám zo života potichu, deň za dňom.

Každý z nás si v sebe nejakú traumu nesie. Je to zranenie boľavé, zapúzdrené a čaká ako časovaná bomba.  Samé od seba sa nestratí.

Trauma vzniká, keď sme boli vystavení  extrémne bolestnej situácii, voči ktorej sme však boli  v danom momente bezmocní. V tej situácii mal byť niekto, kto by nám pomohol. Ale nebol. A my sme sa nemali so všetkou tou intenzívnou bolesťou ako vysporiadať. A tak sme ju v sebe potlačili.

Bolestné  spomienky nás podvedome nútia vyhýbať sa situáciám, ktoré by všetko to hlboko pochované vyniesli  na povrch. A tak sa vyhýbame situáciám, vzťahom, príležitostiam. Žijeme len veľmi oklieštenú verziu nášho života.

Je táto ochrana pre nás dobrá? Ako sa postaviť kostlivcom v skrini?

Psychofonetika  dokáže toto hlboké zranenie liečiť. Bez retraumatizácie. Výsledkom je skutočná integrácia skúsenosti na všetkých úrovniach. A my môžeme ísť ďalej, silnejší ako predtým.

Psychofonetika je metóda osobného rozvoja, psychoterapie a liečenia na základe empatickej sily imaginácie, inšpirácie a intuície.

Workshop vedie:

YEHUDA TAGAR – zakladateľ Psychofonetiky, kouč, psychoterapeut. Vedie Školu empatie v Bernolákove, kde učí použitie psychofonetiky pre osobný rozvoj aj pre terapeutickú prax

Workshop je v anglickom jazyku s tlmočením, znalosť angličtiny NIE JE potrebná.

____________

FROM TRAUMA TO FULL LIVING

Trauma is a great pain buried on the bottom of our soul. It eats from our life silently, day by day.

Each of us carries some trauma inside. It’s a painful, encapsulated wound that is waiting like a time bomb. It won´t disappear by itself.

Trauma takes place when we were exposed to an extremely painful situation, but we were powerless to it at that moment. In this situation, there was supposed to be someone who would have helped us. But there was not. And we did not know how to deal with all that intense pain. So we suppressed it.

The painful memories uncounciously force us to avoid such situations that would bring everything deeply buried to the surface. And so we avoid situations, relationships, opportunities. We live only a very circumscribed version of our life.

Is this a good protection for us? How to deal with such a skeleton in the closet?

Psychophonetics has all the tools to heal such a deep wound. Without retraumatization. The result is a real integration of this experience at all levels. And we can go further, stronger than before.

____________

Miesto / Location: centrum Radosť, Lýcejná 4, Bratislava
Kedy / Time:  piatok 7.septembra, 18:00 – 21:00
Cena / Fee: 20€

KAPACITA JE OBMEDZENÁ, PRIHLÁSTE SA PROSÍM TU / PLEASE, REGISTER HERE:

Error: Contact form not found.