7 PODMIENOK PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ V PRÁCI (Dni otvorených dverí)

Online seminár s Yehudom Tagarom –

súčasť Dní otvorených dverí v Škole empatie.

Vstup voľný. Je potrebné sa dopredu zaregistrovať.

 

„Humanizácia pracovného prostredia“.

Úvodný seminár pre lídrov, manažérov a HR špecialistov s Yehudom Tagarom.

Vedeli ste, že práca je hlavnou príležitosťou osobného a sociálneho rozvoja?

V práci väčšina z nás trávi väčšinu najlepších hodín z väčšiny dní a najlepších rokov svojho života. Ak nevyužijeme prácu ako príležitosť na osobný a sociálny rozvoj, tieto roky sú väčšinou premárnené a samotná práca sa stáva stresujúcou a vyčerpávajúcou.

V súčasnosti 80 % zamestnancov na celom svete trpí chronickým stresom na pracovisku, čo vedie k nízkej imunite a pandémiám. Okrem stresu v dôsledku množstva práce je stres do veľkej miery spôsobený aj tým, že ľudia nemajú priestor rozvíjať svoj ľudský potenciál.

Z mnohých rokov práce v oblasti psychofonetiky v niekoľkých krajinách Yehuda Tagar vyvinul program pre udržateľnosť a rozvoj v práci s názvom: „Humanizácia pracovného prostredia“. Je založený na siedmich podmienkach pre trvalo udržateľný osobný rozvoj Rudolfa Steinera.

Umožňuje lídrom, manažérom a zamestnancom transformovať osobné a tímové výzvy na príležitosti pre osobný, sociálny a profesionálny rozvoj.

Tento program Vám predstaví jeho tvorca Yehuda Tagar.

Keď sa ľudia môžu v práci vyvíjať ako ľudské bytosti – dávajú do práce to najlepšie, sú najproduktívnejší, najkreatívnejší, angažovaní a nabití energiou. Stanú sa sebavedomejší v tom, čo robia. Naučia sa akceptovať seba a aj druhých

Seminár sa bude skladať z úvodu a vysvetlenia témy, praktickej ukážky a priestoru pre diskusie a otázky.

Vstup voľný. Je potrebné sa dopredu zaregistrovať.

➡Registrujte sa: TU
➡Celá udalosť bude prebiehať cez Zoom. Link vám pošleme deň pred udalosťou.
➡Seminár bude prebiehať v uzavretej skupine. Je možné sa pripojiť behom prvých 15 minút, potom sa skupina uzavrie, kvôli vytvoreniu bezpečného priestoru pre zúčastnených.

Tešíme sa na Vás!

Hlavný event Dní otvorených dverí
_____________________
Celoročné štúdium Školy empatie: http://bit.ly/skola-empatie-studium