8.3.2018 Manažment stresu – Prekonanie moru našej doby so psychofonetikou – PUBLIC TALK v BA

Manažment stresu – Prekonanie moru našej doby so psychofonetikou – PUBLIC TALK v BA

Public Talks sú prednášky, na ktorých sa zúčastňujú študenti Školy Empatie, ale zároveň sú prístupné aj verejnosti, čo je jedinečná možnosť využiť príležitosť, ako sa stretnúť s Yehudom Tagarom a jeho žiakmi.

Stres zabíja. Milióny profesionálov všade vo svete pomaly umierajú kvôli hromadiacemu sa stresu, ktorý sa stáva vyhorením, fyziologickým a psychologickým zrútením. Je takmer nemožné prekonať vyhorenie.

Väčšina ľudí verí, že pracovný stres a jeho náklady sú nevyhnutné, sú súčasťou života a sú cenou za profesionalitu. Vo svetle psychofonetiky, metódy sebauvedomenia, sebaliečenia a osobnej transformácie, je stres možnosťou. Dá sa mu vyhnúť. Sebaobrana proti stresu je možná. A je to vlastne povinnosť.

(Tento seminár je otvorený pre verejnosť a je zároveň súčasť  druhého ročníka Školy Empatie – Diplom v holistickom poradenstve a koučingu)

 


STRESS MANAGEMENT – OVERCOMING THE PLAGUE OF OUR TIME WITH PSYCHOPHONETICS

Stress kills. Millions of professional workers everywhere in the world are dying slowly because of accumulative stress which becomes burn out, physiological and psychological break down. It is hard to impossible to overcome burn out.

 

Most people believe that work stress and its personal cost is inevitable, un-avoidable, part of life, the cost of being a professional worker. In light of Psychophonetics, a method of self-awareness, self-healing, and personal transformation – stress is an option. It is preventable. Self-protection against stress is possible. It is, indeed, a duty.

(This seminar is open to the public and is at the same time a part of the Second Year of Psychophonetics – Advanced Diploma in Psychophonetics Counselling)


Workshop vedie:

YEHUDA TAGAR – zakladateľ Psychofonetiky, kouč, psychoterapeut. Vedie Školu empatie v Bernolákove, kde učí použitie psychofonetiky pre osobný rozvoj aj pre terapeutickú prax

 

Workshop je v anglickom jazyku s tlmočením, znalosť angličtiny NIE JE potrebná

 

 

Miesto: Centrum Radosť, Lýcejná 4, Bratislava

(Centrum Radosť sa nachádza v Starom meste. Stačí zazvoniť pri bráne na zvončeku (Centrum Radosť), potom ísť areáli rovno a doprava (asi 40m). Priestor je v žltej budove hneď na prízemí prvá miestnosť vľavo.)

Kedy: 8.3.2018 od 18:00-21:00

Cena: 15 Eur

 

PROSÍM PRIHLÁSTE SA TU:

[contact-form-7 404 "Not Found"]