17.1 Liečivá sila hlások – BA

Zvuky ľudskej reči, univerzálna abeceda ľudstva, sú základnými prvkami energetického tela (čchi, prána, éterické telo) človeka. Energetické telo je miesto kde sa zapisujú spomienky, štruktúra všetkých základných životných procesov v organizme, zdroj ľudského vnímania.

Liečivá sila hlások je workshop, ktorý jedinečným spôsobom kombinuje dve liečebné metódy pracujúce s hláskami – Psychofonetiku a Chirofonetiku. Obe metódy sú súčasné, pochádzajú od vedcov a výskumníkov, ktorí sa venovali dlhodobo práci s rečou a jej možnosťami využitia ako terapeutického prostriedku: od Yehudu Tagara a Alfreda Baura.

Dozviete sa, ako používať hlásky v liečení procesov odohrávajúcich sa najmä v oblasti psychosomatiky a v tom, ako nachádzať, pomenovávať hlásky v klientovych gestách. Súčasťou bude procesovanie ťažkostí, ktoré sú spojené s fyzickou bolesťou ako aj chronických chorôb vychádzajúcich z psychosomatických ťažkostí.

Psychofonetika je vedou a umením ako skúmať, vyjadrovať a liečiť všetkých aspekty a úrovne človeka prostredníctvom empatie, kultivácie vedomia vlastného tela, vizualizácie a zvukov. Chirofonetika využíva hlboké vnútorné spojenie medzi zvukmi našej reči a životnou energiou tela vo forme zvukovej masáže, ktorá oživuje a lieči.

Prednášať a na otázky odpovedať bude Yehuda Tagar  (Austrália, Južná Afrika, Anglicko),terapeut, zakladateľ psychofonetiky, riaditeľ Psychophonetics Institute International, predseda Akadémie Psychosofie pre Strednú Európu a zakladateľ a lektor Školy empatie na Slovensku.

Stretnutie sa koná : 18:00-21:00 v centre Open Mind, Mickiewiczova 2, Bratislava.

Príspevok za prednášku: 20€

Miesto si môžete zaregistrovať tu