Aká je moja úloha v tomto živote?

„To, čo robím, som ja. Na to som prišiel.“
Gerald Manly-Hopkins

 

Túžba nájsť zmysel života

Rodíme sa s vážným zámerom pre tento život. O tom som presvedčený. Ľudské bytosti vedú životom dva základné impulzy. Prvý je inštinkt prežiť, ktorý máme spoločný so všetkými pozemskými zvieratami. Druhá hnacia sila je vnútorná potreba spomenúť si, prečo sme sa narodili, objaviť zmysel, úlohu, jedinečný ľudský potenciál, ktorý každý z nás prichádza naplniť.

Možno je to ilúzia, možno neexistuje žiaden skrytý účel ľudského života, možno naozaj ide len o to prežiť, rozmnožiť sa a umrieť. Ale určite žijeme tak, akoby tento druhý impulz bol pre nás rovnako zásadný, ako inštinkt fyzického prežitia. Ľudský život a história sa bez neho nedá vysvetliť. Túžba nájsť zmysel života a životné poslanie je základná súčasť ľudskej konštitúcie.

Avšak ani jedno, ani druhé nedostávame automaticky od iných, aspoň nie v 21. storočí. Naši rodičia nám viac nemôžu diktovať, čo v živote budeme robiť. Tradícia, spoločenské postavenie, kultúra, náboženstvo ani očakávania okolia nemôžu dať nášmu životu zmysel. Komunikácia 21. storočia zabezpečuje, že každý môže nájsť inšpiráciu, vzory a nápady pre svoju budúcu profesiu z akéhokoľvek zdroja na celej Zemi na jeden klik. Jednotlivec sa stal sám sebe rodičom, učiteľom, vodcom a sprievodcom. Ciele nášho života, jeho zmysel a naše poslanie musíme nájsť a rozhodnúť sa pre ne sami.

 

Robím to, čo skutočne mám robiť v tomto živote?

Kedykoľvek v živote sa každý z nás môže opýtať sa sám seba: „Robím to, čo mám robiť v tomto živote? Je to, čo robím, tým pravým prejavom mojej skutočnej podstaty, potenciálu, úlohy v tomto živote?“

Na konci strednej školy sa odpoveď na túto otázku očakáva od každého z nás. Je toľko možností (pre niekoho viac, než pre iných) a treba si vybrať. Ale jedna voľba niekedy nestačí. Kým si bol a čo ťa lákalo, keď si mal sedemnásť, nemusí byť to isté o 4 roky neskôr. A to, čo o sebe a o svojom povolaní usudzuješ, keď máš dvadsať, nemusí byť rovnaké, keď máš tridsať, štyridsať, päťdesiat či šesťdesiat.

V porovnaní s jednoduchšími životmi našich prarodičov dnes väčšina z nás žije viac než jeden život. Avšak nik zvonka nám nepovie, kto sme a aká je naša úloha. Kto som a aké je moje poslanie v živote je jedno a to isté. Toto musí každý z nás objaviť sám a sám tomu dať smer.

 

Voľba povolania je prah, ktorý musíme prekročiť každý sám

Proces individualizácie naďalej akceleruje, stáva sa univerzálny a nedá sa zastaviť. Autorita, ktorá k ľuďom kedysi prichádzala zvonka prostredníctvom rodičov, kňazov či vodcov dnes spočíva v našej vlastnej intuícii, v našej vlastnej vnútornej autorite. Výber profesionálneho nasmerovania po prvý krát v živote, alebo aj potom neskôr, je pre väčšinu z nás prah, ktorý musíme prekročiť úplne sami.

Čo nás teda má viesť pri rozhodovaní o smerovaní našej budúcnosti, našej kariéry, nášho povolania? Toto rozhodnutie môže predurčiť naše životné naplnenie, našu finančnú situáciu, vzťahy, náš príspevok spoločnosti, v ktorej žijeme, prejavenie nášho hlbokého potenciálu. Každá voľba povolania ovplyvní budúci svet, o ktorom nám nikto nič určité nedokáže povedať.

 

Múdrosť, ktorá ma povedie do neznámej budúcnosti

Mnohé prístupy poradenstva pri voľbe povolania vytvárajú akési konceptuálne prepojenie našich súčasných schopností, nadania a ambícií s dostupným vzdelaním a profesionálnym výcvikom a súčasným trhom práce. Pokúšajú sa nájsť zhodu medzi tým, ako sa daná osoba javí dnes a a svetom, aký ho dnes poznáme.

Problém s takýmto prístupom je v tom, že rozhodnutie, ktoré dnes urobím pri voľbe povolania, ovplyvní budúcnosť najmenej niekoľkých najbližších rokov, o ktorých nič neviem. Neviem, kto o niekoľko rokov budem, aký bude svet a trh práce. Moja súčasná múdrosť nie je dosť múdra, aby ma viedla do neznámej budúcnosti. Musím ísť hlbšie, aby sa moja súčasná múdrosť stala relevantnou pre môj budúci život.

V psychofonetickej metodológii sme vytvorili proces pre poradenstvo pri voľbe povolania, vďaka ktorému je možné dostať sa hlbšie, než na úroveň súčasného intelektuálneho uvažovania, ambícií a externého posúdenia dnešného trhu práce. Tento proces psychofonetického counselingu mobilizuje hlbšie a vyššie vnútorné vedenie v ľudskej duši a duchu, ktoré má šancu byť skutočne použiteľné pre budúcu realitu človeka. Voláme ho aj „Skúmanie koreňov povolania“.

 

Zdravé stromy potrebujú zdravé korene

Som syn farmára. S otcom sme pestovali pomaranče. Ak chcete mať veľa dobrých pomarančov začiatkom zimy, vzorne sa starajte o korene stromov a pôdu, v ktorej rastú po celý rok, a najmä v lete, keď je sucho.

Môj otec ma učil: „Syn môj, my nepestujeme ovocie. Pestujeme stromy. Keď sú stromy silné a zdravé, darujú nám ovocie. Aby boli stromy zdravé, potrebujú zdravé korene, ktoré rastú v bohatej pôde, s dostatkom výživy, vody a hnojiva.“ To isté platí pri hlbokom counselingu pri voľbe povolania.

Ak chcete ovocie napĺňajúcej, odmeňujúcej a obohacujúcej profesie a prácu, ktorá vám umožní vyjadriť váš hlboký potenciál, dobre sa postarajte o vaše rastúce korene osobného, sociálneho a duchovného rozvoja.

 

Tri otázky pre voľbu životného poslania

V psychofonetike sme vyvinuli proces na vypestovanie „koreňov poslania“ človeka. Psychofonetický tréner/-ka musí najprv identifikovať, že klient/-ka prichádza s témou povolania.

Nie vždy je to zjavné hneď na začiatku sedenia. Ľudia prichádzajú s prosbou o pomoc v rôznych záležitostiach: vzťahy, emočné veci, reakcie, projekcie, rodičovstvo, trauma, zneužitie, detstvo či psychosomatické problémy.

Avšak veľmi často sa pod vedomou témou skrýva hlbší, skutočný dôvod, prečo sa cítia nešťastní. Ten sa odhalí až prostredníctvom procesu metodickej empatie: Ešte som nenašiel svoju prácu, profesné smerovanie, svoju úlohu v živote. NIČ nemôže byť v poriadku, ak toto nie je naplnené. Ak poradca neodhalí včas, že témou klienta je v skutočnosti voľba povolania, nedôjte k posunu v ničom, o čom klient hovoril.

Akonáhle sa odhalí frustrovaná energia súvisiaca s povolaním, príde aj obrovská vlna vôle, ktorá bola potlačená spolu s touto témou. Counseling pri voľbe povolania je totiž primárne záležitosť vôle. Vtedy ponúkneme klientovi 3 otázky:

1. Čo najradšej robíš?

2. Čo vieš, že musíš urobiť?

3. Čo vo svete ťa volá do služby

 

Naše poslanie nájdeme len prostredníctvom vedomého úsilia

Odpovede na tieto otázky začnú prebúdzať a oživovať vôľu klienta. Psychofonetický tréner osobného rozvoja každú z týchto otázok položí klientovi a identifikuje tú, ktorá najviac rezonuje s klientovou vôľou. Práve tam sa totiž nachádza konkrétny blok, ktorý znemožňuje tomuto koreňu rásť. Identifikovaním a odstránením bloku prosttredníctvom metodického procesu psychofonetického counselingu sa klientovi otvorí cesta k naplneniu životného poslania.

Zdravé, živé korene umožnia zdravému, živému stromu rodiť dobré plody. Tak je to so stromami aj s ľudským poslaním. Stromy poznajú svoje poslanie skôr, než zo semienka vyrašia do zeleného výhonku. Ľudia musia svoje poslanie nájsť prostredníctvom vedomého úsilia.

Na to, aby človek získal zručnosti, ktoré pomôžu ľuďom vytvoriť praktický proces na znovuoživenie troch koreňov povolania, je nevyhnutné absolvovať profesionálny psychofonetický výcvik. Avšak povedomie o troch potencionálnych otázkach súvisiacich s voľbou povolania a sila, ktorú je možné vytvoriť prostredníctvom ich zodpovedania, je tu pre každého, kto hľadá svoje skutočné poslanie.

Autor: Yehuda Tagar
Preklad: Silvia K. Galatová

 

K tejto téme aktuálne pripravujeme nasledujúce verejné prednášky:

21.1. Ako uvidieť, rozvinúť a napĺňať svoj potenciál – Košice

28.1. Ako objaviť svoju Vášeň – osobné poslanie – Trnava

29.1. Ako rozvinúť a naplniť svoj potenciál – Bratislava

Banner - zápis do 1. ročníka Školy empatie