Ako liečiť dušu a podporiť v nás človeka?

Ak sa nám podarí pozorovať skryté bloky, traumy, spomienky v duši, môžeme postupne ovládnuť seba rovnako, ako majster ovláda svoj nástroj. Prestaneme si byť sami sebe na obtiaž a môžeme využiť plnú hodnotu toho, čo je v nás ľudské.

Môžeme preskúmať všetko čo o sebe chceme zistiť, môžeme sa zbaviť všetkého v sebe, čo nám berie silu, môžeme získať všetko čo potrebujeme. Je možné ovládnuť svoje agresívne reakcie, privlastniť si svoje projekcie, loviť a vyhrávať nad svojim horším ja, vyrovnať sa so strachom, nenávisťou aj pochybnosťami. Vedeli by sme rozhodovať zo svojej podstaty a nie podľa vonkajšieho sveta. Vedeli by sme podporiť svoju vôľu a konať podľa svojich rozhodnutí a presvedčení. A vedeli by sme nájsť svoje pravé poslanie.  Dokonca by sme vedeli ošetriť minulé zranenia, vyliečiť svoje zlé minulé rozhodnutia, traumu zo zneužitia alebo sa zbaviť závislostí.

To všetko sa ukrýva v našej duši a my k nej hľadáme prístup. Jedna z metód, ktoré ten prístup má je psychofonetika – nová metóda osobného rozvoja, ktorá vychádza z psychosofie Rudolfa Steinera. S využitím pamäte tela, spontánnych gest, vizualizácie a zvukov umožňuje človeku úplne vedome preskúmať, prijať a posilniť svoju situáciu tak, aby si mohol zvoliť svoje životné smerovanie v súlade s poslaním, s ktorým do života vstúpil a tým vedome ovplyvniť svoj osud. Rozvíja sebauvedomovanie, vnútorné vedenie, realizáciu vlastného potenciálu, komunikačné a sebavodcovské zručnosti. Psychofonetika je založená na holistickom prístupe k ľudskej bytosti s využitím metodickej empatie – hlbšieho porozumenia duše. Umožňuje vedomú premenu našich životných výziev na príležitosti pre osobný, profesný, sociálny a duchovný rozvoj.

Individuálne poradenské sedenia sú založené na slobode klienta/klientky, dôvernosti obsahu a bezkritickom prístupe, čiže poradca bezvýhradne rešpektuje realitu klienta a napomáha hľadaniu riešení na základe priania klienta/klientky.

Stanka Miková

Ak chcete skúmať svoju dušu, pomôcť s tým čo vás trápi, dohodnite si individuálne sedenie v BB a BA.
Ak chcete vedieť ako na to, zistite viac o ŠKOLE EMPATIE.