Akt skutočného odpustenia s Psychofonetikou

Tento seminár bude venovaný téme odpustenia.

Skutočné odpustenie je viac ako len zámer, je to skutočný akt vôle, srdca a ducha…

Je to liečivý proces duše, ktorý umožňuje uzdravenie, obnovu životných síl v tele aj na duši a posun v živote ďalej.
Odpustenie ako súčasť viery alebo konceptu samotného nie je skutočné a teda ani účinné.

Pravé odpustenie si vyžaduje dosiahnutie 4 štandardov duše ako predpoklad:

1) že hojenie zranenia už začalo;
2) že sa začal proces dávania nového významu zraneniu a bolestivému zážitku. Toto je náhrada reakcií z pozície obete, hnevu a pomsty;
3) že boli uznané, konfrontované a transformované všetky prirodzené prekážky, ktoré bránia odpusteniu,
4) že človek, ktorého sa to týka, dosiahol bod, v ktorom môže vnímaného poškodzovateľa vidieť ako celistvú ľudskú bytosť.

Toto sú 4 kroky prípravy procesu odpustenia.

Na tomto základe je možné odpustiť, oslobodiť dušu od negativity a vnútorného poškodenia, ktoré sa stalo v minulosti, čo umožňuje životu opäť plynúť.

Na tomto seminári Yehuda Tagar predstaví a ukáže, ako je možné posunúť sa v živote k uzdraveniu a obnove životných síl vďaka skutočnému aktu odpustenia.

Seminár pozostáva z prednášky, diskusie a ukážky psychofonetickej práce. Bude prebiehať v anglickom jazyku s plynulým prekladom do slovenčiny tak ako zvyčajne.

Psychofonetika je jedným z procesov, ktorý umožňuje ľuďom vytvoriť perspektívu voči vlastnej skúsenosti a významu tejto skúsenosti, aby mohli slobodne urobiť zmeny, pre ktoré sa rozhodnú. Sú aj iné metódy spĺňajúce tento účel. Podstatné však je, že na ukotvený, transformatívny, životodarný čin ozajstného odpustenia je nevyhnutné vytvoriť perspektívu voči sebe samému a urobiť skutočné osobné zmeny.

O Lektorovi Yehuda Tagar:
Zakladateľ Psychofonetiky Yehuda Tagar je austrálsko – juhoafricko – britský kouč, counselor, psychoterapeut, konzultant a medzinárodný tréner. Taktiež je riaditeľom Psychophonetics Institute International a hlavným lektorom Školy Empatie na Slovensku.

Detaily podujatia:

Kde: Experientia, Slovenska 49 Prešov
Kedy: Pondelok 14.3.22, od 17:30 do 20:30
Cena: 25€
Pre všetkých zúčastnených je pripravené malé občerstvenie.

Na seminár je potrebné prihlásiť sa VOPRED a to najneskôr do piatka 11. 3. 22 prostredníctvom súkromnej Fb správy alebo mailom na experientiapresov@gmail.com.

V prípade akýchkoľvek otázok, nám neváhajte napísať.

Veľmi sa tešíme na spoločné, osobné stretnutie.