fbpx

Vďačnosť ako duchovná cesta

Dnes by som rád hovoril o vďačnosti. O udržujúcej, liečivej a transformačnej moci ľudskej vďačnosti ako vedomej duchovnej aktivity. Vedomé pestovanie vďačnosti je šiesta zo 7 podmienok pre duchovný rozvoj, o ktorých som v posledných mesiacoch písal v týchto článkoch. V normálnom živote vyjadrujeme vďačnosť, keď ju cítime ako výsledok niečoho dobrého, čo sa práve stalo a keď na ňu máme dôvod. Niekto […]

Read More

Spolupráca s vnútorným liečiteľom.

PREBÚDZANIE SA K ŽIVOTU Tela, Duše, Ducha, Vzťahu, Komunity, Prírody Psychofonetika – metóda sebauvedomenia, psychologického vývinu a energetického liečenia založená na psychozofii Rudolfa Steinera. Spolupráca so silami života z nášho vnútra. Vnútorný liečiteľ žije v každom žijúcom organizme. Lieči nás dňom i nocou na nevedomej úrovni. Dnes však žijeme v čase, keď je naliehavé, a […]

Read More

Sexuálny vývoj ako rozvoj osobnosti

SEXUALITA A INTIMITA 2. časť Sexualita je v našej dobe jedna z hlavných dimenzií osobného a duchovného rozvoja. Najdôležitejšie posuny v evolúcii sexuálneho vedomia v druhej polovici 20. storočia sa skutočne udiali bok po boku s rýchlym vývojom individualizácie v tom istom období. Zdá sa, že sexuálny vývoj a vývoj individuálnej identity sú dve strany toho istého evolučného procesu. Ak ale existuje […]

Read More

Sexualita a intimita 1

Evolúcia a súčasnosť Pradávny rituál Pôvod sexuálnej túžby je taký starý ako rozdelenie pohlavia na muža a ženu. Niektoré dávne tradície túto udalosť umiestňujú do Starej Lemúrie, ktorá existovala oveľa skôr, ako Atlantída zmizla následkom veľkej potopy. Vtedy, ešte v takzvanom Raji, došlo k rozdeleniu pôvodne androgýnnej bytosti Adama na Adama a Evu. Stalo sa to […]

Read More

Liečenie traumy z vojny

Svetlo do tmy – liečenie traumy vojnového veterána pomocou psychofonetiky. Toto je správa nádeje pre nový rok: všetky ľudské traumy je možné vyliečiť a samotný proces liečenia môže byť zároveň ďalším krokom v našom osobnom a duchovnom vývoji a posunom k väčšej sile, pružnosti a vyspelosti. Trauma nie je len mentálna, emocionálna a psychologická realita. Preniká priamo do skrytého […]

Read More

Sedem typov empatie

Presun v evolúcii empatie od ilúzie k realite Správa o napredovaní v empatii v 21. storočí (Výňatok z článku zverejnenom na Medzinárodnej konferencii o empatii na Univerzite v Oxforde, ktorú organizovala Interdisciplinárna sieť v auguste 2015) Empatia je nové slovo pre nový jav v ľudskej evolúcii. Ako som mnohokrát uviedol  v predošlých článkoch o empatii, slovo pre tento jav sa používa od roku 1951. Žijeme rané obdobie […]

Read More

Empatia v ľudskej evolúcii.

Tento článok píšem počas druhého ročníka Medzinárodnej konferencie o empatii, ktorá sa koná na Oxfordskej univerzite a organizuje ju Medzinárodná interdisciplinárna sieť. Počas troch dní sa tu stretli ľudia zo štrnástich krajín zo všetkých kontinentov sveta, aby sa podelili o výskum a poznatky v oblasti empatie. Je to naozaj krásne stretnutie ľudí s otvorenými srdcami a mysľami na dôležitom prahu kultúrnej […]

Read More

Skutočné odpustenie

Odpustenie – cesta veľmi osobnej transformácie. Odpustenie je liečivý, očistný a životodarný proces, ale iba ak je skutočné. Odpustenie ako úmysel, povinnosť, ideológia, náboženské zadanie či prázdne slová je zavádzajúca ilúzia alebo priama lož. Určite to nie je intelektuálny proces a úmysel odpustiť sám osebe nemá dostatok sily, aby ovplyvnil skutočný život. Aby odpustenie mohlo byť […]

Read More

Ľudský dvojník

Praktická premena ľudského dvojníka pomocu psychofonetiky Táto časť série článkov o ľudskom dvojníkovi je venovaná praktickým psychofonetickým procesom identifikácie, stretu a premeny ľudského dvojníka v silu ukotveného individuálneho ducha. V prvej časti série sme sa zoznámili s konceptom existencie ľudského dvojníka vnútri ľudskej bytosti, ktorý slúži ako základ ľudskej morálnej dilemy a morálneho vývoja. V druhej časti som predstavil zápas medzi podstatou ľudskej bytosti […]

Read More

Sebapoznanie a osobný rozvoj ako evolučný proces

for english version click here Evolúcia ľudského vedomia – osobná vec Sebapoznanie a osobnostný rozvoj tvoria jeden neoddeliteľný vývojový proces. Je to jediný operačný evolučný proces, ktorý sa odohráva počas posledných 60 rokov: vedomý vývoj jednotlivcov, jeden človek za druhým, krok za krokom, vedome, slobodne, originálne, na nič nenadväzujúc. Boli časy, keď sme evolúciu považovali […]

Read More