fbpx

Umenie vedomého vzťahu

od Yehudu Tagara1 Zo všetkých foriem counselingu je môj najobľúbenejší párový a vzťahový counseling. V ostatných formách poradenstva, osobného rozvoja a psychoterapie, či už v práci jeden na jedného alebo v skupine, musia vždy klienti po sedení ísť domov a sami integrovať všetko, čo sa dosiahlo na stretnutí do ich normálneho života. Ak však máte v jednom procese […]

Read More

Otvorený list kolegom a priateľom Psychofonetiky

PSYCHOFONETIKA 2017 – 2018 OTVORENÝ LIST PSYCHOFONETICKÝM PRIATEĽOM A KOLEGOM   Milí kolegovia, absolventi, študenti a priatelia psychofonetiky, metodickej empatie, humanizácie pracoviska a psychofonetickej participatívnej medicíny, Odkedy sa rok 2017 skončil, vnímam ho ako určité zahrievacie kolo toho, čo prichádza teraz: potentný rok transformácie, posunu, kontrastov a celkového rozvoja na celom svete, ako aj v […]

Read More

Dievčatko Momo a ukradnutý čas

DIEVČATKO MOMO A UKRADNUTÝ ČAS “Momo dokázala počúvať tak, že hlúpeho napadali znenazdania veľmi múdre myšlenky. Nie snáď, že by niečo povedala alebo sa na niečo spýtala, čo by ho samo na takéto myšlienky priviedlo. Nie, Momo len sedela na svojom mieste a načúvala. Počúvala tak pozorne , ako pozorne načúvať je vôbec možné, a […]

Read More

Ako liečiť dušu a podporiť v nás človeka?

Ak sa nám podarí pozorovať skryté bloky, traumy, spomienky v duši, môžeme postupne ovládnuť seba rovnako, ako majster ovláda svoj nástroj. Prestaneme si byť sami sebe na obtiaž a môžeme využiť plnú hodnotu toho, čo je v nás ľudské. Môžeme preskúmať všetko čo o sebe chceme zistiť, môžeme sa zbaviť všetkého v sebe, čo nám […]

Read More

Vina, hanba a svedomie

FILOZOFIA A PSYCHOFONETIKA – VÝSKUM FENOMENOLÓGIE DUŠE. Úsilie o slobodu sebapoznania a slobodnú morálnu intuíciu. Prebúdzanie sa k povahe a rozdielom medzi svedomím, pravou individuálnou mravnosťou a deštruktívnou negativitou viny a hanby s pomocou psychofonetiky1. “Človek je slobodný do takej miery, do akej sa dokáže riadiť samým sebou v každej chvíli svojho života.” Rudolf Steiner, […]

Read More

Vďačnosť ako duchovná cesta

Dnes by som rád hovoril o vďačnosti. O udržujúcej, liečivej a transformačnej moci ľudskej vďačnosti ako vedomej duchovnej aktivity. Vedomé pestovanie vďačnosti je šiesta zo 7 podmienok pre duchovný rozvoj, o ktorých som v posledných mesiacoch písal v týchto článkoch. V normálnom živote vyjadrujeme vďačnosť, keď ju cítime ako výsledok niečoho dobrého, čo sa práve stalo a keď na ňu máme dôvod. Niekto […]

Read More

Spolupráca s vnútorným liečiteľom.

PREBÚDZANIE SA K ŽIVOTU Tela, Duše, Ducha, Vzťahu, Komunity, Prírody Psychofonetika – metóda sebauvedomenia, psychologického vývinu a energetického liečenia založená na psychozofii Rudolfa Steinera. Spolupráca so silami života z nášho vnútra. Vnútorný liečiteľ žije v každom žijúcom organizme. Lieči nás dňom i nocou na nevedomej úrovni. Dnes však žijeme v čase, keď je naliehavé, a […]

Read More

Sexuálny vývoj ako rozvoj osobnosti

SEXUALITA A INTIMITA 2. časť Sexualita je v našej dobe jedna z hlavných dimenzií osobného a duchovného rozvoja. Najdôležitejšie posuny v evolúcii sexuálneho vedomia v druhej polovici 20. storočia sa skutočne udiali bok po boku s rýchlym vývojom individualizácie v tom istom období. Zdá sa, že sexuálny vývoj a vývoj individuálnej identity sú dve strany toho istého evolučného procesu. Ak ale existuje […]

Read More

Sexualita a intimita 1

Evolúcia a súčasnosť Pradávny rituál Pôvod sexuálnej túžby je taký starý ako rozdelenie pohlavia na muža a ženu. Niektoré dávne tradície túto udalosť umiestňujú do Starej Lemúrie, ktorá existovala oveľa skôr, ako Atlantída zmizla následkom veľkej potopy. Vtedy, ešte v takzvanom Raji, došlo k rozdeleniu pôvodne androgýnnej bytosti Adama na Adama a Evu. Stalo sa to […]

Read More

Liečenie traumy z vojny

Svetlo do tmy – liečenie traumy vojnového veterána pomocou psychofonetiky. Toto je správa nádeje pre nový rok: všetky ľudské traumy je možné vyliečiť a samotný proces liečenia môže byť zároveň ďalším krokom v našom osobnom a duchovnom vývoji a posunom k väčšej sile, pružnosti a vyspelosti. Trauma nie je len mentálna, emocionálna a psychologická realita. Preniká priamo do skrytého […]

Read More