fbpx

3.2.2018 Tvoríme školy a škôlky ZV

Tvoríme školy a škôlky kde môžeme voľne dýchať. Zakladáme školy, škôlky, kluby, iniciatívy, lebo chceme šťastné deti, ktoré vedia otvorene vyjadrovať svoje potreby, cítia sa bezpečne a učia sa s nadšením, ktoré im zostane po celý život. Zisťujeme, že pre vytvorenie atmosféry bezpečia je potrebné vytvoriť priestor pre otvorenú, úprimnú komunikáciu v skupine dospelých. Počas […]

Read More

4.2.2018 Vedomé rodičovstvo ZV

for english version click here Vyrastať spolu s dieťaťom. Vyrastať spolu s dieťaťom je výzva pre každého rodiča, učiteľa či vychovávateľa. Rodičovstvo je potenciálne najsilnejšia príležitosť pre vhľad, uzdravenie, transformáciu a spiritualitu, ak sme zároveň ochotní byť rodičmi aj sami sebe. Všetky ľudské skúsenosti sú uložené v našom tele, dimenzii síl a procesov, ktoré vytvárajú […]

Read More

November 16-20th 2017 Foundation of Psychophonetics

for slovak version click here FOUNDATION OF PSYCHOPHONETICS 5-ays practical seminar on the basic principles of psychophonetics oriented to experience. You can explore and learn what you always wanted to learn about You. It is possible to explore your traumas, or the dilemmas you have been dealing with for a long time with new understanding […]

Read More

3.11.2017 Empathy Terezín CZ

Lidé pracují na nové civilizaci empatie všude a v mnohých podobách. Projekt Empatie v Terezíně je pokusem vytvořit regulérní kulturní fórum a místo setkávání pro rostoucí porozumění, povzbuzení, inspiraci, vývoj a aplikaci empatie v lidské civilizaci. Naší nadějí a cílem je vytvoření pravidelné a vědomé kultivace empatie, jež úzce souvisí s humanizací společnosti, její obnovou, komunitami, politikou, […]

Read More

11.11.2017 Rodičovské pochybnosti BA

Rodičovské pochybnosti Ako vybrať najlepšiu cestu pre svoje dieťa? Výchova dieťaťa sa v poslednej dobe stáva pomerne zložitou záležitosťou. Ako rodičia máme stále menej a menej istoty. A najneskôr s prvým vzdorom príde otázka – som naozaj dobrá mama, dobrý otec? Sprevádzam svoje dieťa životom správne? Hneď od počiatku sme konfrontovaní s množstvom rozhodnutí. Ktoré […]

Read More

18.11.2017 Sloboda a autorita BA

Sloboda a autorita Koho nasledovať, keď nie je koho nasledovať? Predstava Autority sa nám väčšinou spája s prísnosťou, neústupnosťou, nárokmi a podmienkami. Často nás taký obraz odpudzuje tak silno, že si pod pojmom “vnútorná autorita” nedokážeme predstaviť nič pozitívne. Avšak bez nejakej základnej disciplíny sa život človeka mení na zmäť popudov a inštinktov, na chaos myšlienok a protichodných […]

Read More

2017 October 17th SCHOOL OF EMPATHY EVENING

We are looking for a personal transformation. We want tools to be with others in good relationships. We seek access to our own deep wisdom. We know that the answers are not “out there” and nobody tells us how to Live and Be. We are only ones who know what is best for us. Whether […]

Read More

2018 January 20-21 WOMAN THE LEADER

for slovak version click here WOMAN THE LEADER You lead women’s circles, or you guide women during rituals, you lead the group or you are a priestess, you work with people as a manager, a therapist or a coach. You are still the woman who bestows her best. And you still want to grow, in-depth, […]

Read More