V januári 2020 – Otvárame nový ročník v Košiciach!

Od 1.9.2019 sa môžete zapisovať na štúdium Psychofonetiky v Škole empatie v Košiciach.

Nový ročník v Košiciach otvárame v januári 2020.

Prvý vstupný seminár bude 22. – 26. 1. 2020.