fbpx

KnižnicaDIEVČATKO MOMO A UKRADNUTÝ ČAS

“Momo dovedla tak naslouchat, že hloupého napadaly znenadání velmi moudré myšlenky. Ne snad, že by něco řekla nebo se na něco zeptala, co by ho samo na takové myšlenky přivedlo. Ne, Momo jen seděla na svém místě a naslouchala. Naslouchala tak pozorně, jak pozorně naslouchat je vůbec možné, a s tak velkou účastí, jaká je vůbec myslitelná. Dívala se při tom na toho, kdo mluvil, velkýma temnýma očima, a ten, na koho se tak dívala, cítil, jak mu najednou
ČÍTAJ VIAC…


AKO LIEČIŤ DUŠU A PODPORIŤ V NÁS ČLOVEKA?

PVH 2Ak sa nám podarí pozorovať skryté bloky, traumy, spomienky v duši, môžeme postupne ovládnuť seba rovnako, ako majster ovláda svoj nástroj. Prestaneme si byť sami sebe na obtiaž a môžeme využiť plnú hodnotu toho, čo je v nás ľudské. Môžeme preskúmať všetko čo o sebe chceme zistiť, môžeme sa zbaviť všetkého v sebe, čo nám berie silu, môžeme získať všetko čo potrebujeme. Je možné…
ČÍTAJ VIAC…

 VĎAČNOSŤ AKO DUCHOVNÁ CESTA heart-of-wisdom-mandala-cristina-mcallister

Dnes by som rád hovoril o vďačnosti. O udržujúcej, liečivej a transformačnej moci ľudskej vďačnosti ako vedomej duchovnej aktivity.
Vedomé pestovanie vďačnosti je šiesta zo 7 podmienok pre duchovný rozvoj, o ktorých som v posledných mesiacoch písal v týchto článkoch.
V normálnom živote vyjadrujeme vďačnosť, keď ju cítime ako výsledok niečoho dobrého, čo sa práve stalo a keď na ňu máme dôvod. Niekto…
ČÍTAJ VIAC…


 

body-energy-massage-aura-chakras

SPOLUPRÁCA S VNÚTORNÝM LIEČITEĽOM

Psychofonetika – metóda sebauvedomenia, psychologického vývinu a energetického liečenia.
Spolupráca so silami života z nášho vnútra.
Vnútorný liečiteľ žije v každom žijúcom organizme. Lieči nás dňom i nocou na nevedomej úrovni. Dnes však žijeme v čase, keď je naliehavé, a aj možné, uvedomiť si tohto „vnútorného liečiteľa“ a stať sa jeho aktívnym spolupracovníkom. Vedomá účasť na liečivej práci znamená pripojiť sa k práci „vnútorného liečiteľa“. Každý sa môže stať vedomým účastníkom vlastného liečenia. Aby sme tak mohli urobiť, je potrebné…
ČÍTAJ VIAC…


 

sexualitaSEXUALITA A INTIMITA – 1. ČASŤ

Pradávny rituál
Pôvod sexuálnej túžby je taký starý ako rozdelenie pohlavia na muža a ženu. Niektoré dávne tradície túto udalosť umiestňujú do Starej Lemúrie, ktorá existovala oveľa skôr, ako Atlantída zmizla následkom veľkej potopy. Vtedy, ešte v takzvanom Raji, došlo k rozdeleniu pôvodne androgýnnej bytosti Adama na Adama a Evu. Stalo sa to v mieri, teda aspoň na povrchu. Len čo k tomu došlo…
ČÍTAJ VIAC…


 

intimitaSEXUALITA A INTIMITA – 2. ČASŤ

Sexualita je v našej dobe jedna z hlavných dimenzií osobného a duchovného rozvoja. Najdôležitejšie posuny v evolúcii sexuálneho vedomia v druhej polovici 20. storočia sa skutočne udiali bok po boku s rýchlym vývojom individualizácie v tom istom období. Zdá sa, že sexuálny vývoj a vývoj individuálnej identity sú dve strany toho istého evolučného procesu.
Ak ale existuje prepojenie medzi osobným rozvojom, vývojom individuálnej identity a sexuálnym rozvojom, tak potom musí existovať dimenzia rozvoja sexuality, ktorá nie je závislá…
ČÍTAJ VIAC…


 

imageLIEČENIE TRAUMY Z VOJNY

Svetlo do tmy – liečenie traumy vojnového veterána pomocou psychofonetiky.
Toto je správa nádeje pre nový rok: všetky ľudské traumy je možné vyliečiť a samotný proces liečenia môže byť zároveň ďalším krokom v našom osobnom a duchovnom vývoji a posunom k väčšej sile, pružnosti a vyspelosti.
Trauma nie je len mentálna, emocionálna a psychologická realita. Preniká priamo do skrytého života životného tela a tam vytrvalo…
ČÍTAJ VIAC…


 

empathy___empatia_by_legosz-d3dpftq7 TYPOV EMPATIE

Empatia je nové slovo pre nový jav v ľudskej evolúcii. Ako som mnohokrát uviedol  v predošlých článkoch o empatii, slovo pre tento jav sa používa od roku 1951. Žijeme rané obdobie budúcej kultúry empatie. Je ešte mladá a rastie v nás všetkých. No aj tak je možné ju metodicky vyučovať.
Aj keď má empatia len 64 rokov, už stihla vytvoriť niekoľko druhov. Medzi nimi je…
ČÍTAJ VIAC…


 

EMPATIA V ĽUDSKEJ EVOLÚCII

Tento článok píšem počas druhého ročníka Medzinárodnej konferencie o empatii na Oxfordskej univerzite … Je to naozaj krásne stretnutie ľudí s otvorenými srdcami a mysľami na dôležitom prahu kultúrnej evolúcie.
Po dvoch dňoch prednášok a diskusií som dospel k dvom zisteniam: niečo veľmi skutočné a silné tu priťahuje pozornosť nás všetkých a sústreďuje ju na nový fenomén empatie; nenašli sme jednu presnú definíciu empatie, na ktorej by sme sa všetci zhodli, aj keď všetci hovoríme zhruba toto: empatia je schopnosť rozumieť realite iných ľudí z ich uhla pohľadu. Ale presná definícia empatie sa zatiaľ len formuje. A formujeme ju my všetci.
Pre väčšinu ľudí tu (a všade inde) je najkontroverznejšie tvrdenie, že empatia je nová…
ČÍTAJ VIAC…


 

heartSKUTOČNÉ ODPUSTENIE

Odpustenie – cesta veľmi osobnej transformácie.
Odpustenie je liečivý, očistný a životodarný proces, ale iba ak je skutočné. Odpustenie ako úmysel, povinnosť, ideológia, náboženské zadanie či prázdne slová je zavádzajúca ilúzia alebo priama lož. Určite to nie je intelektuálny proces a úmysel odpustiť sám osebe nemá dostatok sily, aby ovplyvnil skutočný život. Aby odpustenie mohlo byť účinné, musí sa stať…
ČÍTAJ VIAC…


 

Rozpustanie blokovĽUDSKÝ DVOJNÍK

Táto časť série článkov o ľudskom dvojníkovi je venovaná praktickým psychofonetickým procesom identifikácie, stretu a premeny ľudského dvojníka v silu ukotveného individuálneho ducha. V prvej časti série sme sa zoznámili s konceptom existencie ľudského dvojníka vnútri ľudskej bytosti, ktorý slúži ako základ ľudskej morálnej dilemy a morálneho vývoja. V druhej časti som predstavil zápas medzi podstatou ľudskej bytosti a antičlovekom ako prah individuálneho duchovného vývoja. Na to, aby sme mohli nášho dvojníka odhaliť, potrebujeme…
ČÍTAJ VIAC…


 

background-ringSEBAPOZNANIE A OSOBNÝ ROZVOJ AKO EVOLUČNÝ PROCES

Sebapoznanie a osobnostný rozvoj tvoria jeden neoddeliteľný vývojový proces. Je to jediný operačný evolučný proces, ktorý sa odohráva počas posledných 60 rokov: vedomý vývoj jednotlivcov, jeden človek za druhým, krok za krokom, vedome, slobodne, originálne, na nič nenadväzujúc. Boli časy, keď sme evolúciu považovali za slepý proces, založený na náhodnej mutácii, kontrolovaný prirodzeným výberom prežitia tých najvhodnejších. Považovali sme ju za…
ČÍTAJ VIAC…


 

krikEMPATIA AKO OKNO DO DUŠE DIEŤAŤA

Rodičovstvo je veľká príležitosť na rozvoj empatie. Budem hovoriť o rodičoch, o deťoch a o empatii ako celku. Nie som učiteľ, posledných 30 rokov pracujem s dospelými. Mám tri deti, ktoré študovali na školách v Austrálii, Juhoafrickej republike a v Nemecku, kde dosahovali veľmi dobré výsledky. Chcem tým povedať, že som v blízkosti škôl už dlhšiu dobu a teda k vám budem hovoriť aj z pozície skúseného rodiča. Taktiež som prispieval k tvorbe vzdelávacích aktivít a tréningov pre učiteľov a rodičov.
Viete o tom, že byť matkou je vlastne profesia? Podobne aj otcovstvo je profesia? Žiaľ, väčšina ľudí vykonáva tieto profesie…
ČÍTAJ VIAC…


VINA, HANBA A SVEDOMIE

vina hanba svedomieČoraz viac z nás si uplatňuje právo byť sám sebe morálnou autoritou. Tým, že ľudí udržiavame pod kontrolou vonkajšej morálky, vraciame ich späť do skorších štádií vývoja, podobne ako keď sa pokúšame kontrolovať mladých dospelých, akoby boli deti. Ľudstvo ako celok bolo kedysi dieťaťom s potrebou rodičovského vedenia. Ale teraz už nie sme deti. Zavedené vzorce viny a hanby sú háky, prostredníctvom ktorých…
ČÍTAJ VIAC…